Contraceptie is niet werkbaar om populatie edelhert in Oostvaardersplassen te beheersen

edelherten flevoland OVPIn opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een rapport uitgebracht over contraceptie bij hoefdieren om een populatie in te dammen. De onderzoekers komen tot de voorzichtige conclusie dat contraceptie via een prikpil in theorie wellicht mogelijk is, maar dat uitvoering in de praktijk weleens moeilijk kan blijken. Er is meer onderzoek nodig is om tot een rendabele methode te komen die praktisch uitvoerbaar is en het juiste effect heeft zonder ongewenste bijeffecten. Vereniging het Edelhert stelt dat contraceptie voor edelherten in de Oostvaardersplassen in ieder geval niet kan.

In de Oostvaardersplassen leven ruim 3.000 edelherten. Die zijn niet te vangen, meent de Vereniging Het Edelhert. Een prikpil zou ook leiden tot een verschuiving van geboortes van kalveren en dat geeft meer sterfte in de winter. Het proces van vangen en verdoven van de dieren levert ook veel stress op en extra sterfte op.

Edelherten hebben hele duidelijke roedelstructuren. De leidhinde bepaalt of er gepaard wordt en met wie. Een leidhinde heeft alleen de leiding als ze een kalf heeft. Wanneer er via contraceptie wordt ingegrepen in de populatie raken de natuurlijke machtsstructuren verstoord.

Zie voor meer informatie de publicatie op de website van Vereniging het Edelhert

bron: Vereniging het Edelhert, 12/08/16

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.