Convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied’ voor groene Boa’s Utrecht

Stropers en andere overtreders van natuurregelgeving kunnen zich in de provincie Utrecht binnenkort bij controle-activiteiten minder gemakkelijk uit de voeten maken. Het Convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied voor groene Boa’s Utrecht’ maakt het mogelijk dat buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) op ieders terrein hun bevoegdheden en bewapening mogen gebruiken.

Voor Boa’s is het tot nu toe een probleem dat zij zich niet vrijuit kunnen bewegen over landgoederen van verschillende grondeigenaren. Bij de perceelsgrens moet dan halt worden gehouden en heeft de Boa vaak het nakijken. Met het Convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied voor groene Boa’s Utrecht’ komt daar verandering in. De ondertekenaars van het convenant stemmen er mee in dat Boa’s op ieders terrein hun bevoegdheden en bewapening mogen gebruiken. Dat kan zijn in onderling overleg, in opdracht van de politie, bij ‘een heterdaad’ of in een noodgeval.

Het convenant is een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is met alle betrokken handhavingspartners in de provincie Utrecht opgesteld.

bron: Provincie Utrecht, 02/02/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.