• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Coronavirus maatregelen verlengen jachtakten en de uitvoering beheer en schadebestrijding in Nederland, Duitsland en België

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wil de NOJG U informeren over wat nu wel of niet mag, bij beheer en schadebestrijding in Nederland.

Jagen in Nederland
In Nederland is v.w.b. beheer en schadebestrijding toegestaan. De NOJG vindt het belangrijk dat iedere jager mits alleen of op voldoende afstand van elkaar nog steeds gejaagd kan worden voor het voorkomen van landbouwschade, wildaanrijdingen en regulatie van de wilde zwijnen i.v.m. de Afrikaanse varkenspest.

Jachtakteverlenging

Inzake de Corona maatregelen heeft de politie, in het belang van het voorkomen van persoonlijke contacten, een aantal maatregelen afgekondigd die ook verband houden met het proces rond de afgifte van jachtakten. Met name zaken als het in persoon indienen van een aanvraag of de kluiscontrole bij een eerste aanvraag, zijn opgeschort.

Zoals het er nu naar uit ziet, is ongeveer 10% van de lopende jachtakten nog niet verlengd. Om te voorkomen dat er een met de wet strijdige situatie ontstaat, is afgelopen weken overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op basis van dat overleg wordt een werkwijze voorbereid waarbij de politie voornemens is om die jachtakten allen ambtshalve te verlengen

Wat betekent dit voor U als U hierdoor op 1 april 2020 als u uw jachtakte nog niet heeft verlengd?

  1. Van de Nationale Politie hebben wij op dinsdag 31 maart 2020 het bericht ontvangen dat de navolgende procedure van toepassing zal zijn voor iedereen die zijn jachtakte nog niet heeft verlengd, men zal dan een verlengingsbesluit krijgen. Met dit verlengingsbesluit wordt de geldigheidsduur van de akte verlengd tot 1 april 2021.
    De verlengingsbesluiten zullen gedurende deze week per post worden toegestuurd. Derhalve zou het kunnen dat uw jachtakte een aantal dagen verlopen is voordat U het verlengingsbesluit heeft ontvangen.
    De politie zal hier niet handhavend in optreden, echter alleen onder de voorwaarde dat de jachtaktehouder de wapens bewaart in zijn kluis en er geen gebruik van maakt.
  2. Bovendien is gebruik zonder verlengingsbesluit niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de NOJG.
  3. Zodra het verlengingsbesluit is ontvangen, is het bezit en gebruik van uw wapens weer geregeld en kunt U als  jachtaktehouder weer beheer en schadebestrijding en de jacht uitvoeren alsmede evt. kleiduivenschieten.
  4. Voor de Europese vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit worden verzonden
  5. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven vandaag een werkinstructie naar de politie te sturen. Vervolgens kan de politie de uitvoering van de vereiste verlengingsbesluiten klaarmaken zodat deze direct verstuurd kunnen worden. In de verlengingsbesluiten wordt ook ingegaan op enkele praktische zaken zoals het tijdelijk niet hoeven aanleveren van een WM32-formulier, overige jachtbescheiden en de betaling van de leges.

Als wij meer weten brengen we u op de hoogte.

Jagen in Duitsland is als U dat alleen doet nog altijd toegestaan.

Duidelijke regels met betrekking tot de jacht in Duitsland zijn op dit moment nog niet bekend. De maatregelen verschillen van deelstaat tot deelstaat in Duitsland. Houd daarom goed de berichtgeving van de deelstaat waar u gaat jagen in de gaten. De regels kunnen van dag tot dag veranderd worden, informeert u zich daarom bij voorkeur kort voor vertrek.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de vraag stelt of nu in maart en april echt zo belangrijk is om in het Duitse jachtveld aanwezig te zijn. In veel gevallen zal dat niet nodig zijn en is thuisblijven waarschijnlijk de verstandigere optie.

Jagen in België

In België is de jacht en schadebestrijding gesloten. Hierover hebben we nauw contact met onze Vlaamse zusterorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Faunatellingen

Faunatellingen op de landelijke voorjaarstellingen is een belangrijke verantwoordelijkheid die de Wet natuurbescherming de jager heeft opgelegd ter ondersteuning van de Faunabeheerplannen. De NOJG vindt dat de tellingen nog steeds uitgevoerd kunnen worden, mits de regels en maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen.

Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

Al de cursusactiviteiten en jachtexamens zijn afgelast!

In het kader van de huidige situatie rondom het coronavirus volgt de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Rijksoverheid. 

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus is de SJN helaas genoodzaakt alle theorielessen en instructies jachtpraktijk tot nader order af te gelasten!

Gezien de situatie kunnen wij op dit moment nog niet aangeven wanneer de instructies en theorielessen alsnog kunnen worden gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is, dan zullen de cursisten hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. Ook zal op deze website een bericht worden gepubliceerd.

Voor de actuele informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij als NOJG u naar https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.