Cursus Jacht & Faunabeheer – Jachtopleiding 2019


In ons land is de jacht gebonden aan strenge regels. Kennis van deze regels is noodzakelijk om te mogen jagen. Sinds 1 april 1978 dient iedereen die een jachtakte wil aanvragen in het bezit te zijn van het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkend jachtdiploma.
De SJN-cursus Jacht & Faunabeheer vormt de basis, die in de eerste plaats van belang is voor elke aspirant-jager. Ook mensen die door hun beroep of hobby te maken hebben met wild, fauna en natuurbeheer zullen deze cursus interessant vinden en kennismaken met een zeer praktijkgerichte en actieve visie op het natuurbeheer in Nederland.
Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het jachtdiploma. Hiermee voldoet u aan één van de drie eisen voor het aanvragen van een jachtakte. De tweede eis is dat u kunt aantonen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van de jacht. De derde eis waaraan u moet voldoen om een jachtakte te kunnen aanvragen, is dat u kunt aantonen over jachtmogelijkheid te beschikken in Nederland.

De cursus Jacht en Faunabeheer start elk jaar in november. Het jachtexamen vindt plaats in april/mei en in september.

De inschrijving is inmiddels geopend via de website van SJN.

Voor alle cursusplaatsen geldt: vol = vol!

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.