Cursus Kundigen Person 28 oktober 2016 in Amersfoort

Kundigen person boekNog steeds komt het regelmatig voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

Jagdburo NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl enkele ‘Schulungslehrgange zur Kundigen Person’. De animo hiervoor bleek dusdanig groot dat de cursus al snel vol zat. Op veler verzoek organiseren we daarom in Oktober 2016 a.s. nogmaals een cursus voor de ‘laatkomers’.

Deze Schulungslehrgang zal plaatsvinden op vrijdagavond 28 Oktober 2016 in Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd in de hele BRD geldig. Mede hierdoor is de cursus ook aan te bevelen bij huidige cursisten van Jacht en Faunabeheer. Binnen is binnen!

De deelnamekosten bedragen 95.- inclusief BTW en het studieboek.
Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:
volledige naam:
adres:
geboortedatum:
telefoonnummer:
emailadres:
Opgave uitsluitend via: jagdundjacht@gmail.com

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.

voor nadere cursusinfo: http://www.nimrodia.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.