Dassenschade maakt boeren in Overijssel en Gelderland wanhopig

 

Boeren in Overijssel en Gelderland worden moedeloos van de aanhoudende overlast van dassen. Bovendien staat de vergoeding die ze krijgen niet in verhouding met de daadwerkelijke schade, vinden ze. Gevolgschade als boterzuur of letsel van vee wordt immers niet vergoed.

Als een dassenburcht zich bevindt binnen 50 meter van de grens van het perceel komt de boer in aanmerking voor de dassenovereenkomst, daarbuiten niet. Met zo’n overeenkomst krijgen boeren jaarlijks een vast tegemoetkoming voor dassenschade. Die 50 meter is onzin, vinden boeren, het bereik van dassen is veel groter.

Mark Westebring, als consulent Faunazaken verbonden aan BIJ12, zegt dat de dassenschade de afgelopen jaren redelijk stabiel is. De jaarlijks uitgekeerde totaalbedragen schommelen sinds 2012 al tussen de 6 en 7 ton. Boeren stellen dat de vergoeding die door BIJ12 per gat wordt uitgekeerd de kosten bij lange na niet dekt. Met name de gevolgschade is erg groot. De dassen veroorzaken dassengaten waarin koeien hun poot kunnen breken, gaten veroorzaken boterzuur en de dassen knagen het mais van stengels. Die schade wordt niet vergoed.

De bereidheid om schade te melden is niet groot. Er is veel schade nodig om het boven de leges en eigen risico uit te komen. De boer besluit zelf deze afweging te maken. Het melden is weliswaar gratis, maar alleen als er geen vergoeding wordt geclaimd. Wil je daar als boer wel aanspraak op maken, dan betaal je een behandelbedrag van 300 euro. Alleen als de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt dit bedrag terugbetaald.

Zie voor meer informatie de site van Nieuwe Oogst.

bron: Nieuwe Oogst, 03/09/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.