De NOJG vindt suggesties Natuurmonumenten over de wilde eend voorbarig.

wilde eend pixabay 279960_1280Door de berichten in de nieuwsmedia en vooral de oproep van Natuurmonumenten hierop, om de wilde eend voorlopig met rust te laten en van de wildlijst te halen, aan de Staatssecretaris van Dam, vinden wij als NOJG dat de Natuurmonumenten zeer ingenomen anti-jacht standpunt inneemt. De jacht op de wilde eend gaat pas op 15 augustus in en alleen bij schade kan men hiervoor dan een ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid en de provincie.

Het onderzoek van  Solon Vogelonderzoek en het Nederlands Instituut voor Ecologie doen in opdracht van het Faunafonds een groot onderzoek dat de oorzaken van de teruggang onderzoekt. ook dienen zij te bekijken welke oplossingen er zijn om de teruggang van de populaties te kunnen voorkomen.

Hierbij zal vooral gekeken worden naar;

  • broedsucces, hoeveel jongen worden geboren en hoeveel worden volwassen
  • predatie
  • ziekten
  • eendentrek
  • sterftecijfers etc.
  • ontwikkeling andere eendensoorten
  • biotoop veranderingen
  • watervervuiling door geneesmiddelen en de voortplanting
  • Klimaatveranderingen, doordat er geen strenge winters meer zijn in Europa

Ellen van Donk van het Nederlands Instituut voor Ecologie gaat een internationaal onderzoek leiden naar de gevolgen van resten geneesmiddelen in het oppervlaktewater. Het kan een belangrijke factor zijn voor een slechte voortplanting of zelfs de sterfte van waterdieren, hierna is nooit onderzoek gedaan voor de wilde eend.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.