• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

”De Onzichtbare Vijand “ een gedachte van onze voorzitter in deze moeilijke tijd?

De Onzichtbare vijand

Beste mensen,

Allereerst wens ik een ieder sterkte in deze bizarre en onzekere tijd. We hebben te maken met een onzichtbare vijand, Corona, genaamd. Een virus dat verschrikkelijk veel ellende aanricht. Allereerst de mensen die het treft. Velen worden ziek en grote aantallen overlijden. Ik heb begrip voor de maatregelen, hoe vervelend ook. Onze economie wordt totaal ontwricht en ondernemers komen in grote problemen. Het kabinet springt bij, maar net als altijd zijn veel maatregelen te algemeen en vallen mensen en bedrijven tussen wal en schip. De voedselvoorziening is een vitale en essentiële sector en gaat door. Onze boeren en verwerkende industrieën doen hun best op de schappen vol te houden. Bijkomend effect is dat nu duidelijk is dat de bijdrage van de boeren aan het stikstofprobleem veel kleiner is dan gedacht. De industrie, auto- en vliegverkeer is minimaal en de stikstofmetingen laten zien dat het “probleem” weg is, terwijl onze boeren gewoon doorwerkten. Ja, ik weet dat er een verschil is tussen NOx stikstof uit verkeer en NH3 (ammoniak) uit de veehouderij. Maar het kabinet gebruikt de krimp en uitkoop van boeren voor NOx projecten als bouw. Ze meten dus met twee maten. Komt het hen uit is het een probleem. Is het probleem opgelost, dan geldt dat niet voor de boeren. Schande….schande…

Beste mensen, we steken alle mensen die doorgaan in deze tijd zoals de zorg, voedselproducenten, gezagsdragers enzovoort een hart onder de riem. Laten we na de crisis, nu we ook geen algemene ledenvergadering kunnen houden, een fantastische NOJG dag houden met in de ochtend een LB/RB vergadering aansluitend een korte ALV i.v.m. met onze jaarstukken en begroting 2021. Daarna steken we bijvoorbeeld de BBQ aan en gaan we vogelschieten. Wie wordt de eerste schutterskoning van de NOJG? Maar ieder ander idee is welkom en te melden bij het secretariaat.

In ieder geval hopen we eerst de onzichtbare vijand gezamenlijk te verslaan en dit daarna te vieren.

Sterkte allen, houdt afstand van elkaar, blijf gezond en tot na de crisis.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.