• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

De provincie Zuid-Holland start in samenwerking met de Dierenbescherming een pilot voor het verjagen van ganzen. Bij de pilot moeten vrijwilligers, door te roepen en te zwaaien, ganzen verjagen

Deze pilot moet volgens de Dierenbescherming aantonen dat het afschieten van ganzen, die in 2017 ruim 26 miljoen euro aan schade toebrachten in Nederland, niet de enige manier van verjagen is. De pilot werkt met vrijwilligers verdeeld in groepjes van vijf personen per locatie. Wanneer een boer ganzen op zijn akkers ziet neerstrijken, kan hij contact opnemen met deze vrijwilligers die vervolgens naar zijn perceel komen om de ganzen te verjagen. Na het verjagen blijven de vrijwilligers bij de boer om te verzekeren dat de ganzen niet terugkomen.

Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming is het doel van de pilot om vast te leggen dat het mogelijk is om ganzen te verjagen door de dieren negatief te prikkelen. Dit bewijs is er namelijk nog niet. Met deze negatieve prikkels worden vrijwilligers bedoeld die zwaaien met hun armen of vlaggenstokken en geluid maken met ratels of door te roepen. De Dierenbescherming zegt dat het van belang is dat de ganzen consequent, veertien dagen achtereen, moeten worden verjaagd.

Sceptisch

Eén van de boeren die zich heeft aangemeld voor deze pilot is Basjan Niemansverdriet. De akkerbouwer uit Strijensas (ZH) is tevens portefeuillehouder Flora en Fauna van LTO Hoeksche Waard. Afgelopen jaar had Niemansverdriet 8.500 euro ganzenschade aan zijn gewassen. Het aantal ganzen op zijn akkers varieert tussen de 300 en 3000.

Met zijn deelname aan de pilot wil de akkerbouwer aantonen hoe groot het ganzenprobleem in Zuid-Holland is. Ook heeft hij het over het raadsel van de anti-ganzenjacht. „Er zijn genoeg maatschappelijke anti-jacht lobby’s in Nederland die van alles roepen maar niks ondernemen om het probleem te verhelpen. De Dierenbescherming is ook sceptisch over jacht maar steekt met dit onderzoek wel haar nek uit om te kijken in hoeverre het verjagen zonder afschot van ganzen productief is.”

Het tweede argument van de portefeuillehouder Flora en Fauna om mee te werken aan de pilot is laten zien hoe arbeidsintensief het verjagen van ganzen is. Van de pilot zelf heeft Niemansverdriet geen verwachtingen. „Op deze manier verjagen is geen antwoord op het probleem.”

Aanmelden

Waar de ganzen opstijgen, strijken ze elders neer. „Dat is één van de grote kanttekeningen van deze pilot”, zegt de woordvoerder van de Dierenbescherming. „We weten dat de ganzen eenmaal verjaagd bij de ene boer gaan landen bij de andere boer. Als het klopt dat ze elke keer naar een naastliggende boer gaan, is dat ook een resultaat van de pilot. Dat is een vervolgstap waar we naar willen kijken. Voor nu houden we het bij de effectiviteit van het verjagen van ganzen zonder afschot.”

Boeren en vrijwilligers die zich willen aanmelden voor het verjagen van ganzen kunnen dat tot en met 31 januari 2019 doen op de website van de Dierenbescherming.

Reacties zijn gesloten.