De Vogelbescherming blijkt steeds meer een activistische anti-jachtorganisatie te zijn

grauwe ganzen op het landGanzenjacht

De Vogelbescherming blijkt steeds meer een activistische anti-jachtorganisatie te zijn. Belan­gen van natuur en landbouw maakt zij ondergeschikt aan haar principiële bezwaar tegen schade-bestrijding van ganzen. Dit bleek donderdag tijdens de rechtszaak die de Vogelbescherming heeft aangespannen tegen Provincie Overijssel. In haar bezwaarschrift tegen de vergunning om ganzen-schade te kunnen bestrijden in

Overijssel, deinst de Vogelbescher­ming er zelfs niet voor terug te jokken. Zo beweert zij buiten de planvorming gehouden te zijn. Dit is onwaar, want de Vogelbe­scherming blijkt wel uitgenodigd te zijn door de provincie, maar kwam niet opdagen. Tot slot claimt de Vogelbescherming dat ganzen vogelvrij verklaard wor­den. Onzin, want in de winter is het slechts tot 12.00 uur ’s mid­dags toegestaan schade te bestrij­den en hebben de dieren rest van de dag rust. De land- en tuin­bouworganisaties vinden het spij­tig te moeten constateren dat de Vogelbescherming zo uit de bocht vliegt waarbij zij de belan­gen van burgers, boeren én na­tuur slachtoffert. Daar wordt nie­mand beter van, natuur en land­bouw blijven zitten met schade.

Arend Bouwmeester LTO/NMV

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk