Debatavond Natuurmonumenten over wilde zwijnen 20 mei in de Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond.

Wild-zwijn-kopje
Op 20 mei organiseert de Districtscommissie van Natuurmonumenten in Brabant een debat over wilde zwijnen. Betrokkenen gaan met elkaar in gesprek over dit thema dat vanuit verschillende invalshoeken zal worden belicht.

De meningen over de terugkeer van het wilde zwijn zijn verdeeld. De een vindt het een aanwinst voor de natuur, volgens een ander is het een lastpak die alleen maar schade veroorzaakt.

Ruimte voor wilde zwijnen
Wilde zwijnen komen in steeds meer gebieden voor doordat ze zich beter kunnen verplaatsen door goede natuurverbindingen en uitgestrekte akkers. Ze voelen zich hier thuis doordat ze voldoende voedsel en beschutting vinden. Als inheemse diersoort horen ze ook thuis in ons land, maar volgens het huidige beleid mogen ze slechts in enkele gebieden leven. In Nederland zijn enkele leefgebieden aangewezen voor wilde zwijnen zoals de Veluwe en de Meinweg. Voor overige gebieden geldt een provinciaal nulstandbeleid wat betekent dat er geen enkel wild zwijn mag leven. Natuurmonumenten ziet wilde zwijnen als een aanwinst voor de natuur en pleit voor meer ruimte. Door te wroeten in de grond zorgen wilde zwijnen namelijk voor ruimte voor nieuwe begroeiing en meer variatie in de natuur.

Dilemma’s
De aanwezigheid van wilde zwijnen brengt ook dilemma’s met zich mee. Ze kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen en er is een risico op aanrijdingen. Er zullen dan ook goede afspraken gemaakt moeten worden over het voorkomen van schade en treffen van voorzieningen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Natuurmonumenten maakt deel uit van het maatschappelijke debat en vertegenwoordigt hiermee haar achterban die graag wilde zwijnen ziet in de natuur. Dit blijkt uit de achterbanraadpleging over groot wild die Natuurmonumenten in 2013 heeft gehouden.

Debat
Hoe geven we wilde zwijnen de ruimte? Gespreksleider Michel Jehae gaat hierover in gesprek met betrokkenen uit de landbouw, natuurbeheer, overheid en het publiek in de zaal. Praat hierover mee op woensdag 20 mei, van 19.30 tot 21.30 uur in de Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst om zeker te zijn van een plekje in de zaal. Dat kan via www.natuurmonumenten.nl/debatavond

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk