Deelname Dierenbescherming in faunabeheereenheden onzeker

Nadat eerder dit jaar de Tweede Kamer al instemde is de nieuwe Wet natuurbescherming op 15 december ook door de Eerste Kamer aangenomen. In een aangenomen motie staat dat een aantal landelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming en Faunabescherming, plek moet krijgen in de regionale faunabeheereenheden. Of de Dierenbescherming plaats wil nemen in faunabeheereenheden is echter nog allesbehalve zeker.

In een tweede door de Eerste Kamer aangenomen motie wordt de de regering gevraagd om samen met de provincies in landelijk overleg te gaan met organisaties als de Jagersvereniging, LTO, Dieren- en Faunabescherming, Natuurmonumenten en soortgelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande Faunabeheereenheden om te bevorderen dat voldaan kan worden aan de gevraagde brede samenstelling ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid. Gelet op de wettelijke verplichting is het namelijk gewenst dat aan een voldoende brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden wordt voldaan, zo stellen de indieners van deze motie.

In de nu aangenomen motie wordt dit aangescherpt. Hieruit maakt de Dierenbescherming op dat als ze daar niet aan meewerkt, deze faunabeheereenheden niet aan de slag kunnen omdat ze dan niet zouden voldoen aan de wet.

Of de Dierenbescherming plaats wil nemen in faunabeheereenheden is nog allesbehalve zeker. Er zijn nog veel vragen over hoe een en ander in de praktijk moet gaan werken: wat is de rolverdeling, welke invloed is er mogelijk en welke verantwoordelijkheden zijn er? Het dierenwelzijn staat bij de Dierenbescherming voorop en dat staat soms op gespannen voet met opvattingen van andere leden van de Faunabeheereenheden, zoals de LTO en de Jagersvereniging.

De Dierenbescherming wil eerst meer duidelijkheid over deze punten en gaat de definitieve tekst van de nieuwe Wet natuurbescherming verder bestuderen. Op basis van die bevindingen gaat de Dierenbescherming zijn positie bepalen en plannen maken over hoe zij, nu deze nieuwe wet een feit is, tot meer welzijn voor de in het wild levende dieren kan komen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk