Definitief besluit tot ontheffing voor populatiebeheer van reeën in Zeeland

In het belang van de verkeersveiligheid verlenen Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing aan de Faunabeheer-eenheid Zeeland voor het beperken van de populaties reeën in de gebieden Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Hier zal uitvoering aan gegeven worden op basis van het eerder goedgekeurde Faunabeheerplan Ree 2018-2023.

GS Zeeland verlenen onder voorwaarden ontheffing voor het beperken van de populatieomvang van het ree door mannelijke volwassen reeën gedurende het hele jaar te doden, en door kalveren en vrouwelijk reewild in de periode van 1 september tot en met 31 maart in het jaar daaropvolgend te doden, met gebruikmaking van het geweer (kogelbuks) en door de inzet van honden (niet zijnde lange honden).

Tevens verlenen GS ontheffing voor het gebruik van het geweer tussen een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Er wordt geen ontheffing verleend voor het gebruik van het geweer binnen, of in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom.

Zie voor meer informatie de site van de Provincie Zeeland.

bron: Provincie Zeeland, 28/08/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.