Definitieve ontheffing voor afschot van damherten op de Haringvreter – Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten op 22 januari 2019 tot het verlenen van een ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor de reductie van het aantal damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer. Dit besluit lag 6 weken ter inzage. Er zijn in die periode geen zienswijzen ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om de ongewijzigde ontheffing definitief te verlenen.

bron: Provincie Zeeland, 19/03/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.