Deutscher Jagdverband (DJV) en Deutsche Falkenorde (DFO) gepubliceerde Britse educatieve film voor de terugkeer van de patrijs.

De patrijs is een van de grote verliezers van de industriële landbouw in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en ook in Nederland. Sinds 1950, is de stand sterk beïnvloedt door;

  • het toegenomen gebruik van pesticiden,
  • het verlies van heggen en
  • het dicht op elkaar zaaien van de tarwe, .
  • Daarnaast is er ook een significante toename van de predatoren.

In het Verenigd Koninkrijk alleen, is de patrijzen stand in de afgelopen 40 jaar met 86 procent gedaald . De Britse Valkeniers Club (CBF) en de Game & Wildlife Conservation Trust  (GWCT) strijden al jaren voor de bescherming van de patrijs.

In de film “De terugkeer van de Patrijs”  tonen de verenigingen hoe de patrijs weer terug kan komen. Het Deutsche Jagd Verband (DJV) en de Deutsche Falkenorde (DFO) hebben nu een gesynchroniseerde film onder de aandacht in Duitsland gebracht voor hervestiging en de vele mogelijkheden voor de bescherming van de patrijzen.  

De BFC en GWCT hebben aangetoond: dat om de patrijs en andere bedreigde diersoorten die op de akkers leven, beter te kunnen beschermen, dienen hun leefgebieden uitgebreid en verbeterd te worden. Daarom leggen jagers groenstroken en heggen aan, waar de patrijzen dekking in kunnen vinden als de predatoren hen intensief bejagen.

De patrijzen zijn erg plaats gebonden en daarvoor dient dan ook het hele jaar door, een goede leefomgeving beschikbaar te zijn.

Een patrijzen project GWCT in Royston (Hertfordshire) 2002-2010 heeft laten zien hoe goed de hervestiging van de patrijs werkt. Waar mogelijk, zijn winter-vriendelijke leefgebieden gemaakt met aanvullende voeding en waar ook professionele predatoren bestrijding plaats vindt. Over de gehele periode van 8 jaar,  heeft de patrijzenstand zich van 20 tot 118 paren ontwikkeld. Goed onderhouden heggen werden gebruikt als broedplaatsen en boden in de winter de juiste dekking. De bloemen- en grasstroken waren van het allergrootste belang voor de voedselvoorziening door insecten, vooral voor de jonge vogels.

Op de DJV Artenschutzsysposium 2014 in Erfurt dat door de experts uit heel Duitsland werd gepresenteerd, bleek dat het succesvol kan zijn om patrijzen projecten in het agrarische landschap uit te voeren.

Hier bleek dat veel akkersoorten vaak verdwijnen in de Bermudadriehoek van;

  • roofdieren,
  • leefgebied omstandigheden en
  • het klimaat.

Dus er zijn, volgens Dr. Marcel Heilige van de natuur- en milieubescherming vereniging Dumber EV vooral de twee peilers “leefgebied verbetering” en “vermindering van de predatoren,” van groot belang, om de gespecialiseerde akkersoorten te helpen om te overleven en daarmee de stand te kunnen verbeteren.

Dieter Geiger, Korhoenders-Hege consultants Jagdverband Baden-Wuerttemberg, zei: “Vallen zijn alleen om de korhoen te kunnen beschermen”.

In sneeuwvrije jaren, kunnen we alleen effectief wat doen aan predatie bestrijding, door de vos te bejagen. “Volgens DJV-vangjacht expert Dr. Astrid Sutor, toont aan de hand van een wetenschappelijke analyse aan, dat het behoud van de natuur en de rol van de jacht door de predatie bestrijding hierin, een duidelijke richting: “Met het meer dan 85 procent verminderen van de predatoren in de leefgebieden hebben alle  jongen van de op de grond broedende vogels, een veel betere overlevingskans”.

Daarom is de jacht is een effectief middel voor de bescherming van soorten”. Het is volgens Norman Stier van TU Dresden, voor de overleving kansen van groot belang of er veel predatoren in het leefgebied aanwezig zijn of niet. Daar vaak enkele individuen een groot deel van predatie voor hun rekening nemen. Deze kunnen volgens Stier goed bestreden worden, maar vooral nu met de komst en de grote toename van de wasbeerhond en wasbeer zijn hiervoor het gebruik van moderne middelen zoals warmtebeeldkijkers, nachtzichtapparatuur en vangkooien met elektronische melders nodig en vooral goed opgeleide en gespecialiseerde jagers.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.