Doden wilde zwijnen bij maïsoogst in Gelderland per 10 oktober toegestaan op basis van een ontheffing.

Aandachtspunten bij het reguleren van wilde zwijnen tijdens het oogsten van landbouwgewassen in Gelderland.

Op basis van de ontheffing nr 2014-003717 voor het doden van wilde zwijnen is het met ingang van 10 oktober 2017 toegestaan om wilde zwijnen te doden bij het oogsten van maïs en andere landbouwgewassen. Om veiligheid te waarborgen en effectief te kunnen handelen waarbij het risico op maatschappelijk discussie nihil is, zijn in overleg tussen de Jagersvereniging en de Faunabeheereenheid een 7 tal aandachtspunten opgesteld.

Wildbeheereenheden en jachthouders worden verzocht hier rekening mee te houden.

Om een veilige uitvoering te waarborgen adviseren wij het navolgende;

1. De grondgebruiker informeert de jachthouder tenminste 48 uren vóór het moment van oogsten.

2. De jachthouder is verantwoordelijk voor een veilige organisatie. Iedere schutter is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn schot. Wanneer er niet veilig geschoten kan worden meldt de jachthouder dat tijdig aan de grondgebruiker.

3. De jachthouder selecteert uitsluitend “ervaren” kogelschutters om te assisteren. In WBE verband kunnen regels worden gesteld waaraan “ervaren schutters” moeten voldoen.

4. Bij aanzit op een vlak terrein mag alleen vanaf een bok of hoogzit worden geschoten. In het kader van veiligheid wordt nooit in het gewas geschoten maar alleen op dieren die uittreden en dwars of afgaand beschoten kunnen worden. Bij een schot wordt een hoek van tenminste 45 graden ten opzichte het buurgeweer en/of de rand van de mais als veiligheidsmarge in acht genomen.

5. Jachthouder en loonwerker stemmen goed met elkaar af hoe het perceel het beste kan worden geoogst.

6. De jachthouder regelt dat zowel de machinist van de hakselaar als alle betrokken jagers met hem in verbinding staan, opdat deze aan hem kunnen melden of en waar wilde zwijnen uittreden.

7. Verder blijven alle overige voorwaarden van de geldende ontheffing onverkort van kracht. Hieronder vallen toegestane kalibers (Brennekers zijn niet toegestaan), het afmelden binnen 24 uur en het nemen van bloedmonsters.

Voor meer tips verwijzen bovengenoemde partijen u naar de presentatie

Microsoft PowerPoint – Effectief zwartwildbeheer voor WBEs 0-gebieden Gelderland.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.