Downloads

De NOJG heeft naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017, wat ook consequenties heeft voor de te gebruiken formulieren, door jachtaktehouders, jachthouders en Wildbeheereenheden en de grondgebruikers, nieuwe formulieren opgemaakt om te gebruiken voor de jacht, beheer en schadebestrijding zoals jachthuurcontracten, documenten voor de Wildbeheereenheden, Wildhygiëne, Wapens en munitie. Zie hieronder de links naar de pagina’s waarop u de benodigde formulieren kunt vinden.

Voor de wildbeheereenheden hebben gezamenlijk met de KNJV de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement ontwikkeld wat ook gebaseerd is op de Wnb.

PS, indien U op de pagina op de link klikt voor het downloaden van het formulier, krijgt U eerst een nieuwe pagina waar de link van het formulier wederom apart wordt getoond, klik hier dan op en het zal automatisch downloaden in WORD of PDF opmaak .

jacht-algemeen

 img_8529 Jachtakte Nederlandkopie


anotomie-ree-ingewanden

wapens-en-munitie

Jachthuurovereenkomsten etc. op basis van Wet natuurbescherming

Wildbeheereenheid

Formulieren voor de aanvraag van een  Jachtakte

Wildhygiëne formulieren

Wapens en Munitie formulieren

Hier vindt u alle benodigde download jachthuurovereenkomsten met toestemming grondgebruiker opgemaakt volgens de artikel van de Wet natuurbescherming en het Besluit en Regeling hiervan, voor de zowel de zelfstandige jachthouder als de Wbe en ook de onder/wederverhuurovereenkomst voor de jachthouder en Wbe. Tevens een aparte toestemming grondgebruiker indien deze niet het jachtrecht heeft. Hier vindt u de nieuwe download standaard statuten en het bijhorende Huishoudelijk reglement voor de Wildbeheereenheden, deze zijn in overeenstemming met de KNJV opgesteld, om zodoende voor alle Wbe’s in Nederland, dezelfde standaard statuten  en huishoudelijk reglement te hebben.  Met deze twee documenten bent U als Wbe voorbereid op de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hier vindt alle benodigde download formulieren voor de aanvraag van de eerste jachtakte of verlenging van een jachtakte,  en alle toestemmingen om te mogen jagen of beheer en schadebestrijding te mogen uitvoeren, allen gebaseerd op de nieuwe Wet natuurbescherming. Alle wild dat ter consumptie wordt aangeboden en dat niet voor eigen consumptie door deelnemers aan de jacht wordt gebruikt moet eerst door een Gekwalificeerd Persoon (GP) worden onderzocht op afwijkingen, hiervoor vindt U alle benodigde download formulieren  en instructie voor het trichine onderzoek voor wilde zwijnen en het invullen van het trichine geleidebiljet Voor de aankoop of verkoop van een wapen dient U verschillende formulieren in te vullen. U kunt een volledige beschrijving hiervoor vinden op de navolgende pagina’s

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.