• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Drenthe wijst zeven bezwaarschriften terugplaatsing verwilderde katten af

De Provincie Drenthe heeft een ontheffing verleend om behandelde verwilderde katten terug te plaatsen in het buitengebied. De bezwaren van zeven Drentse belangenorganisaties met hun wortels in het landelijk gebied, zijn niet ontvankelijk verklaard.

De organisaties zijn teleurgesteld en voelen zich niet serieus genomen. De heer Lanting, voorzitter van de Drentse Boermarken: ‘Provincie Drenthe heeft jaarlijks een flexibele pot van € 50.000 om weide- en akkervogels en ander klein wild te behouden.

Onze achterban steekt onder andere door Agrarisch Natuurbeheer,  veel tijd en energie in de bescherming van vogels en andere fauna. Door de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren, laat de provincie ons inziens zien dat zij de inzet van vele wild- en vogelbeschermers niet serieus neemt.’

In oktober 2018 tekenden De Drentse Boermarken, LTO Noord, Drents Particulier Grondbezit, Agrarische Natuur Drenthe, de NOJG, Natuurvereniging Het Stroomdal uit Zuidoost Drenthe en de Jagersvereniging elk bezwaar aan tegen de ontheffing voor het terugplaatsen van behandelde verwilderde katten (TNR-methode). De organisaties vinden dat het uitzetten van verwilderde katten grote schade toebrengt aan de fauna in Drenthe en  niet samengaat met faunabescherming en het geld dat de provincie daar in investeert.

De organisaties vinden dat de Provincie Drenthe, met het niet ontvankelijk verklaren, onterecht aangeeft dat de organisaties geen belanghebbende in deze zaak zijn. Daarenboven vinden ze het jammer dat de provincie hen in het voortraject niet heeft geraadpleegd en dat de Faunabeheereenheid er niet bij is betrokken.

Verwilderde katten roven 20 miljoen dieren

Met het verlenen van de ontheffing geeft de provincie, volgens de organisaties, aan dat een kat in de vrije natuur een positieve bijdrage levert. Het Nederlands buitengebied kent zo’n 165.000 verwilderde katten. Zij doden in Nederland naar schatting 20 miljoen inheemse dieren op jaarbasis.

De betrokken organisaties zullen de politieke partijen van de Provinciale Staten van deze reactie op de hoogte brengen.

—————————————————————————————————————-

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Wijkman van de Drentse Boermarken en woordvoerder voor alle partijen die genoemd zijn. Telefoonnummer: 06-51176757  

Bericht verzonden door LTO Noord namens de 7 partijen.

Reacties zijn gesloten.