Drentse patrijzenpopulatie geschat op 470 broedparen

In het vroege voorjaar van 2016 en 2017 is in de provincie Drenthe in 179 gebieden met een totale oppervlakte van bijna 50.000 hectare naar patrijzen gezocht. Hiertoe zijn speciaal 48 patrijzentellers opgeleid. Gewapend met geluidsapparatuur brachten zij in de avonduren patrijzen in kaart. In totaal zijn 99 uitsluitende waarnemingen van patrijzen gedaan. Doorberekend op basis van habitattypen wordt in dit onderzoek de omvang van de Drentse populatie geschat op 470 broedparen.

Het aantal van 470 is bijna het dubbele van de omvang van de patrijzenstand die in het tijdschrift Drentse Vogels geschat werd naar aanleiding van de tellingen voor de vogelatlas in de jaren 2013 tot en met 2015. Dit aantal steekt echter nog schril af bij de schattingen van 4.000 tot 6.000 broedparen in de provinciale karteringen van eind jaren zeventig.

Het merendeel van de patrijzen is aangetroffen in de akkerbouwgebieden op zandgronden en veenkoloniale gronden. Op deze zo voor Drenthe karakteristieke essen en in hoogveenontginningen in het westen en zuiden van de provincie werden de hoogste dichtheden aangetroffen met respectievelijk 0,32 en 0,35 broedparen per 100 hectare. Patrijzen ontbraken in door grasland gedomineerde laagveenontginningen in het zuidwesten van de provincie.

Zie voor meer informatie de site van Nature Today.

bron: Nature Today, 08/12/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.