Drie volwassen wolven nog steeds in Nederland, geen aanvallen op landbouwhuisdieren

De 3 volwassen wolven die zich dit voorjaar op de Veluwe bevonden zijn daar nog altijd aanwezig, zo blijkt uit het periodieke DNA onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR). Elk kwartaal analyseert WENR in opdracht van BIJ12 welk wolvenindividu het betrof, op basis van de monsters die in de voorgaande maanden zijn verzameld. De afgelopen 3 maanden vonden in Nederland geen vermoedelijk door wolf veroorzaakte aanvallen op landbouwhuisdieren plaats.

Naast monsters van eventuele schadegevallen (aangevallen schapen of andere landbouwhuisdieren) is het merendeel afkomstig van wolvenkeutels, verzameld door vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt. Of af en toe monsters van aangetroffen wilde prooien, zoals een hert of ree. Per monster wordt een apart DNA-profiel opgesteld, op basis waarvan kan worden bepaald welk individu het betrof. Aan de hand van de vindplaatsen van de keutels en prooien wordt vervolgens bekeken waar elk individu zich ophield.

Resultaten
De resultaten voor de periode mei t/m juli 2019 laten zien dat het wolvenpaar met de codes GW998f en GW893m nog steeds aanwezig was op de noordelijke Veluwe). Op de midden-Veluwe is in mei en juni wolvin GW960f aangetroffen, net als in de maanden daarvoor.

Geen aanvallen op landbouwhuisdieren
De afgelopen 3 maanden vonden in Nederland geen vermoedelijk door wolf veroorzaakte aanvallen op landbouwhuisdieren plaats. Alle binnengekomen DNA monsters kwamen van de Veluwe en het DNA onderzoek geeft dan ook geen aanwijzingen dat de afgelopen maanden buiten de Veluwe wolven aanwezig waren in ons land.

Zie voor meer informatie een Overzichtskaart met de op basis van DNA onderzoek aangetoonde aanwezigheid van wolven in Nederland, in de periode van 1 mei – 31 juli 2019 op de site van BIJ12.

bron: BIJ12, 30/08/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.