Drie wijzigingen in beleidsregels Faunafonds

BIJ12 logoVorige week week zijn er 3 wijzigingen in de ‘Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade’ van het Faunafonds in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op schade veroorzaakt door;

  • wolven,
  • schade op gepachte percelen en
  • schade aan graszoden.

De gewijzigde beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn op 13 juli in werking getreden.

wolf pixabay-142173_1280Rondom tegemoetkoming in schade veroorzaakt door wolven zijn de belangrijkste wijzigingen dat gedupeerden het behandelbedrag van 300 euro geretourneerd krijgen als het om schade gaat veroorzaakt door de wolf. Tegemoetkoming in schade door wolven wordt niet slechts bij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren verleend, maar in de situatie van een zwervende wolf ook bij hobbymatig gehouden schapen en geiten. Een andere wijziging betreft het eigen risico. Er wordt geen eigen risico berekend als is vastgesteld dat de schade door een wolf is aangericht.

Bij aanvragen betreffende gepachte schadepercelen is de huidige procedure dat er door het Faunafonds een pachtovereenkomst wordt opgevraagd ter beoordeling. Gekeken wordt dan naar beperkingen in het landbouwkundig gebruik en beperkingen ten aanzien van schadebestrijding. Tevens werd er gekeken naar de hoogte van de pachtprijs per hectare, deze diende ‘marktconform’ te zijn, wilde de agrariër in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de schade.

De wijziging in de beleidsregels heeft tot gevolg dat het Faunafonds niet meer op de pachtprijs toetst.

Graszodenteelt stond niet expliciet in de beleidsregels benoemd, maar werd wel door het bestuur van het Faunafonds onder de categorie kapitaalintensieve teelten geschaard. Om misverstanden dan wel discussie hierover uit te sluiten, is graszodenteelt in de nieuwe beleidsregels wel als dusdanig gedefinieerd. Bij kapitaalintensieve teelten dienen meer maatregelen ter voorkoming van de schade toegepast te worden om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen.

bron: BIJ12 unit Faunafonds, 15/07/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.