Dringende oproep NOJG aan alle Wildbeheereenheden in Nederland

Maak geen verschil in uw leden, die lid zijn van de NOJG

Naar aanleiding van diverse meldingen van leden van de NOJG, hebben wij helaas moeten vaststellen, dat er verschillende Wildbeheereenheden bij het vaststellen van de nieuwe statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen op basis van de Wet natuurbescherming, nog steeds onderscheid maken tussen eigen leden op basis van het lidmaatschap van de NOJG en KNJV. Wij vinden het bijzonder jammer, dat dit nu weer wordt toegepast.

Deze handelwijze past niet meer in de huidige tijd. Wij hebben ons samen met de KJV ingespannen, om de concept statuten en huishoudelijk reglement op te stellen, die aan alle Wbe’s in geheel het land zijn aangereikt. De bedoeling hiervan is juist om zoveel mogelijk gelijke statuten en huishoudelijke reglementen te verkrijgen, bij alle Wildbeheereenheden in Nederland. De nieuwe Wet natuurbescherming (art 3.14 lid 1) heeft niet voor niets, de verplichting aan elke jachthouder met jachtakte opgelegd om lid van een lokale Wildbeheereenheid te zijn. Hiervan is juist de bedoeling dat er lokaal dus gezamenlijk wordt samen gewerkt bij de uitvoering van het faunabeheerplan in het gehele werkgebied van de wildbeheereenheid op basis van gelijkwaardigheid. Daarom is dus ook niets meer opgenomen in de concept statuten en het huishoudelijke reglement, over een verplicht lidmaatschap van de KNJV of NOJG als lid van een Wildbeheereenheid.

Er dient er dus ook geen onderscheid te worden gemaakt tussen de KNJV of NOJG in uw Wildbeheereenheid in het betalen van de contributie of verplichte bijdragen. Wij vinden het gezamenlijk met de KNJV van groot belang, dat er juist nu goed samengewerkt gaat worden tussen alle jachthouders en hun combinanten in de lokale Wbe, of je nu KNJV of NOJG lid bent.

Wij verzoeken U dan ook dringend om aan deze verschillen binnen uw Wbe een einde te maken en al uw leden op gelijke voet te behandelen en een gelijk bedrag vast te stellen, dat geldt voor alle leden, zoals dit normaal gebruikelijk is. Hopende op Uw medewerking in deze, Het Bestuur NOJG

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.