Duitse- en ook Nederlandse boeren zeer bevreesd voor de oprukkende Afrikaanse Varkens Pest (AVP)

Afrikaanse varkenspest: de huidige gevallen van wilde zwijnen blijft zich uitbreiden naar het westen.

Het is juist in Polen dat nieuwe uitbraken van wilde zwijnen steeds opnieuw voorkomen. Een Russisch varkensbedrijf op de grens met Oekraïne is ook hierdoor getroffen

Rusland

Een varkensbedrijf van de Russische varkens producent Miratorg in de regio van Bolgograd is het slachtoffer geworden van Afrikaanse varkenspest (AVP). Het bedrijf meldde de uitbraak afgelopen vrijdag (8.12.2017). De groep onderzoekt momenteel monsters van het betrokken bedrijf in een staatslaboratorium. Indien de verdenking wordt bevestigd, moeten de 24.000 dieren van het bedrijf worden geruimd. De Bolgograd regio ligt ongeveer 500 km ten zuiden van Moskou op de grens met Oekraïne en is het centrum van de Russische varkensfokkerij.

Polen

Nogmaals, AVP gevallen in Polen, Afrikaanse varkenspest kon opnieuw worden opgespoord bij wilde varkens. Slechts eind november waren er nieuwe besmettingen in wilde zwijnen in het gebied Legionowski, en de uitgebreide blokkerende en buffer streken werden opgezet voor het gebied. Begin december werd de AVP weer gevonden in drie wilde zwijnen in de regio Warschau. De directeur van het staats Veterinair Instituut in Polen vermoedt dat wilde zwijnen zijn besmet met weggeworpen levensmiddelen, geïmporteerd door werknemers uit oostelijke regio’s. Het Poolse ministerie van landbouw wil nu een wet aannemen inzake de vermindering van de wilde zwijnen stand. Daarnaast is een hekwerk gepland op de grens met Wit-Rusland en Oekraïne tegen de verplaatsing van wilde zwijnen.

Tsjechië

Scherpschutters van de politie schieten wilde zwijnen in de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest. In de strijd tegen de AVP heeft Tsjechië voor de eerste keer, scherpschutters van de politie ingezet om wilde zwijnen te bestrijden in het getroffen gebied in het zuidoosten Land. Volgens een woordvoerster van het Agentschap CTK, zijn al 38 dieren gedood. Deze speciale inzet van de politie zal naar verwachting duren tot het einde van januari 2018.

De 16 politieagenten gaan vooral ‘s nachts jagen. Ze zijn uitgerust met nachtzichtapparatuur en warmtebeeld camera’s. Zij schieten de wilde zwijnen op een afstand van meer dan 200 m en verder.

Drukjacht in Mecklenburg-Vorpommern is al vroeg begonnen.

Al op 28 oktober-eerder dan gebruikelijk is dit jaar het drukjachtseizoen begon in Mecklenburg-Vorpommern.

Met het oog op het grote aantal wilde zwijnen populaties in Mecklenburg-Vorpommern en de verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) naar Polen en Tsjechië, heeft de Minister van landbouw en milieu Dr Till Backhaus aangekondigt  dat er een ‘drastische Vermindering van de wilde zwijnen stand ‘ moet plaats vinden. ‘Dit is een cruciale preventieve maatregel ter bescherming van varkenshouders, slacht-en vlees verwerkingsbedrijven in het land met een jaarlijkse totale omzet van bijna 1.000.000.000 euro dat een zeer grote economische schade zal veroorzaken bij het uitbreken van AVP zoals hij aangaf.
Voor de eerste keer is de Afrikaanse varkenspest in Roemenië en Tsjechië op basis van cijfers van de dierziekte kennisgeving systeem (adns) en de OIE. De AVP verscheen voor het eerst in 2017 in Roemenië en de Tsjechië. In Litouwen worden meer gevallen van AVP bij wilde varkens opnieuw gerapporteerd.

In totaal heeft de EU 114 uitbraken bij Tamme varkens en 2.192 bij wilde varkens. Het is interessant dat in de Oekraïne en Rusland, ruim meer dan de helft van alle gevallen zich voordeed bij Tamme varkens, terwijl in Letland en Estland meer dan 95 procent van dewilde zwijnen werden aangetast. In de TTsjechië, alleen gevallen van wilde zwijnen zijn bekend.
15.000 varkens zijn geruimd in Oost-Europa en Rusland, de Afrikaanse varkenspest blijft zich verspreiden. Volgens de huidige verslagen van het Internationaal Bureau voor diergezondheid zijn er sinds begin september nieuwe uitbraken in Polen, Oekraïne, Letland, Litouwen, Tsjechië

Omdat er geen medicijn of vaccin tegen de ziekte bestaat – alleen hygiënemaatregelen en ruimingen kunnen de ziekte indammen – waarschuwen boeren voor een rampscenario en zijn er in Duitsland jachtpremies beschikbaar voor jagers die wilde zwijnen schieten.

Risico is nu opgewaardeerd van laag naar gematigd.

Na het uitbreken van wilde zwijnen in Tsjechië, het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aangepast zijn risicobeoordeling voor de invoering van de ziekte naar Duitsland medio juli 2017. Deskundigen niet langer overwegen het risico van direct contact tussen wilde varkens zo laag, maar als matig. Het grootste gevaar voor de introductie is nog steeds de mens, die de pathogeen naar het westen kan vervoeren via ongekookte, besmette varkensproducten. Menselijke wegen risico is verder geclassificeerd als hoog.

Afrikaanse varkenspest: 5 Europese landen die als geheel worden getroffen.

Vijf landen van de Europese Unie worden nu getroffen door Afrikaanse varkenspest met Tsjechië. Uit Letland, Litouwen, Estland en Polen, zijn uitbarstingen gemeld sinds 2014. Aangezien het voor het eerst werd aangetoond in Georgië in 2007, heeft de besmettelijke ziekte zich geleidelijk verspreid naar de landen Armenië, Azerbeidzjan, Rusland, Belarus, Oekraïne en Moldavië.

Voorzorgsmaatregelen jagers

Deze gelden voor het publiek in het algemeen en voor beheerders en jagers van wilde zwijnen in het bijzonder

  • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).
  • Hygiëne maatregelen naleven. Onverhitte varkensvleesproducten niet langs de weg weggooien. Bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken, en handen wassen met zeep en water na contact met het dier.
  • Het voertuig (inclusief wielkasten), laarzen en materialen die in contact zijn geweest met het wild zwijn grondig reinigen voor het verlaten van de locatie. Kleding wisselen en de op jacht gebruikte kleding wassen op 60°C met een hoofdwasmiddel (wit). Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wild zwijn geen varkensbedrijven bezoeken, en alleen met andere schoenen.
  • Bij jacht in het buitenland, nagaan bij de locale overheid of jagersvereniging of er in het gebied AVP of een andere besmettelijke varkensziekte heerst. En navragen wat de laatste keurings- en/of andere geldende regels en voorschriften zijn. Het wordt jagers die een beroepsmatige binding hebben met gehouden varkens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden.
  • Ook dient men geen wilde zwijnen mee naar Nederland mee te nemen, die men in Polen of Oost-Duitsland heeft geschoten, het risico van een besmetting door een jager zal daardoor zeker kunnen toenemen. Een wild zwijn getest op Trichinen geldt niet voor de AVP.

Meldingsplichtig

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten (0800-0488) of 045 – 5463188.

Zie voor meer informatie over de Afrikaanse Varkens Pest

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.