Duitse cursus ‘Kundige Person op 27 september 2019 in Amersfoort

De Wildhygiene wet- en regelgeving in Duitsland en Nederland verschillen. Zo mag in Duitsland valwild niet in het verkeer worden gebracht (ook niet bij eigenverbruik) en moet elk stuk zwartwild (ook bij eigenverbruik) op trichinen worden onderzocht.In Nederland en Belgie is deze test bij eigengebruik niet verplicht, maar wordt deze wel sterk aangeraden.

De in Nederland Gekwalificeerde Persoon (GP) mag uitsluitend in Nederland geschoten wild beoordelen. Als hij in Duitsland wild wil onderzoeken en beoordelen, moet hij Kundige Person zijn, en dus de Duitse cursus gevolgd hebben. Men moet de cursus gevolgd hebben in het land waar men het wild aan een 1e onderzoek wil onderwerpen. Dit is het gevolg van het feit dat de Europese Verordening aangeeft dat de opleiding tot Kundige Person ten genoegen moet zijn van de bevoegde (lees:Duitse) autoriteit.In elk land moet deze autoriteit dus eerst de buitenlandse cursussen ‘goedkeuren’, hetgeen, mede gelet op ‘interne’ verschillen voorlopig nog niet het geval is.

Regelmatig komt het voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip naar Duitsland niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten. Vooral de Bundes- en Landesforsten verlangen een kopie van het KP-certificaat.

Buro NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl enkele ‘Schulungslehrgange zur Kundigen Person’. De animo hiervoor bleek dusdanig groot dat de cursus al snel vol zat. Op veler verzoek organiseren we daarom in september 2019 weer een cursus voor de ‘laatkomers’ en ‘nieuwkomers’.

De Schulungslehrgang zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 september 2019 in Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving en begint 19.30 uur. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd in de hele BRD geldig. Mede hierdoor is de cursus ook aan te bevelen bij huidige cursisten/geslaagden van de jachtopleiding. Binnen is binnen!

De deelnamekosten bedragen 95.- inclusief BTW en het studieboek.

Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:

  • volledige naam:
  • adres:
  • geboortedatum:
  • telefoonnummer:
  • emailadres:

Opgave uitsluitend via: jagdundjacht@gmail.com

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.

voor nadere cursus info: http://www.nimrodia.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.