Duitse cursus Kundigen Person op 22 september a.s. nabij Amersfoort

Nog steeds blijkt dat Nederlandse/Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

In samenwerking met het jachtforum heeft Jagdburo NimrodiA daarom weer een ‘Schulungslehrgang zur Kundigen Person’ georganiseerd. De animo voor eerdere cursussen bleek dusdanig groot dat deze al snel vol zaten. Op veler verzoek organiseren we daarom binnenkort nogmaals een cursus voor de ‘laatkomers’ en de ‘nieuwkomers’, want voor huidige of toekomstige cursisten van de Jachtopleiding is deze opleiding eveneens ten zeerste aan te bevelen. Binnen is binnen!

________________________________________________
Noot: De Wildhygiëne wet- en regelgeving in Duitsland en Nederland verschillen. Zo mag in Duitsland valwild niet in het verkeer worden gebracht (ook niet bijeigenverbruik) en moet elk stuk zwartwild (ook bij eigenverbruik) op trichinen worden onderzocht. In Nederland en België is deze test bij eigengebruik niet verplicht, maar wordt deze wel sterk aangeraden. De in Nederland Gekwalificeerde Persoon (GP) mag uitsluitend in Nederland geschoten wild beoordelen. Als hij in Duitsland wild wil onderzoeken en beoordelen, moet hij Kundigen Person zijn, en dus de Duitse cursus gevolgd hebben. Men moet de cursus gevolgd hebben in het land waar men het wild aan een eerste onderzoek wil onderwerpen. Dit is het gevolg van het feit dat de Europese Verordening aangeeft dat de opleiding tot Kundigen Person ten genoegen moet zijn van de bevoegde (lees:Duitse) autoriteit. In elk land moet deze autoriteit dus eerst de buitenlandse cursussen “goedkeuren”, hetgeen, mede gelet op “interne” verschillen voorlopig nog niet het geval is.
________________________________________________
Deze Schulungslehrgang zal plaatsvinden op vrijdagavond 22 september 2017 nabij Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd en in de gehele BRD geldig.

OPGAVE FORMULIER CURSUS KUNDIGEN PERSON

De deelnamekosten bedragen 95.- inclusief BTW en het studieboek.

Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:

Volledige naam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Opgave uitsluitend via: jagdundjacht@gmail.com

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.