Duitse cursus ‘Kundigen Person’ op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.00u te Amersfoort

Nog steeds komt het regelmatig voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

Jagdburo NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl  enkele ‘Schulungslehrgänge zur Kundigen Person’. De animo hiervoor bleek dusdanig groot dat de cursus al snel vol zat. Op veler verzoek organiseren we daarom nogmaals een cursus, niet alleen voor de ‘laatkomers’ maar ook voor de ‘nieuwkomers’ en toekomstige jachtaktehouders.

Deze Schulungslehrgang zal ’s avonds plaatsvinden op vrijdag 28 oktober a.s. om 19.00u in Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd in de hele BRD geldig.

De deelnamekosten bedragen 127.- inclusief BTW en het studieboek.

Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:

Volledige naam:

Adres:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Opgave uitsluitend via: jagdundjacht@gmail.com

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.