Duitse regering staat afschot van wolven toe.

bron: Agrarheute, 22/05/19

De Duitse regering wil meer ruimte bieden voor het afschieten van wolven, daarom heeft het bundeskabinett het wetsontwerp hiervoor goedgekeurd, dat door Minister Schulze van natuur en Milieu was ingediend. Minister Schulze van Natuur en Milieu wil dat het binnen de wet het ook mogelijk wordt, om wolven te doden, terwijl niet vast staat of het dier verantwoordelijk is geweest voor een aanval op schapen. Afschot van wolven kan dan net zo lang doorgaan tot er geen aanvallen meer plaatsvinden, zelfs indien dat betekent dat een hele roedel wordt gedood. De lokale bestuurders moeten dit goedkeuren voor een bepaalde tijd en gebied. Minister Klöckner van Landbouw zou liever nog verdergaande maatregelen nemen en de wolvenstand actief begrenzen. In dat geval zou er ook afschot kunnen plaatsvinden als wolven geen vee aanvallen.

Het criterium gaat dan gelden “ernstige” in plaats van “grote” schade

Het wetsvoorstel geeft aan dat toekomstige  ernstige schade voor het bestrijden voldoende is . Ze moeten niet meer  grote schade zijn. Het voeren en lokken van wolven is uitdrukkelijk verboden, zodat zich niet aan de nabijheid van mensen gaan wennen.

Kruisingen tussen Wolf en hond , zogenaamde Hybriden moeten geschoten worden.

De Duitse Minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) verklaarde dat ze de maatregelen niet voldoende achtte. Zij wil dat  de aantallen van de wolven onder strenge controle komen en selectief  en  dat de aantallen beperkt worden.volgens § 45 Absatz 7 Satz 2 und 3 BNatSchG”.

Een voorlichtster van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening bevestigde tegenover Agrarheute dat dit betekende dat Wolven ook zonder schadegevallen bejaagd kunnen worden Veranderingen kunnen nu in het Parlement behandeld worden.  

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.