• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

DWHC info-brief april 2019

Hierbij ontvangt u de eerste Info-brief van 2019 met een selectie van berichten die de laatste maanden op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn of bijzonder zijn.

Zeekoeten sterfte
Begin 2019 spoelden er grote aantallen dode en doodzieke zeekoeten aan op de Nederlandse kust. In opdracht van minister Schouten van LNV  hebben de faculteit Diergeneeskunde en DWHC onder leiding van dr. Marja Kik en Wageningen University & Research  onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de vogels. Verhongering is de oorzaak van de massasterfte. Klik  hier voor het hele bericht.

Egel en eekhoorn DWHC speerpuntdieren 2019

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft voor 2019 de egel en de eekhoorn gekozen tot speerpuntdieren. Deze keuze is gemaakt omdat we meer willen weten over de natuurlijke doodsoorzaken en de ziekten die bij egels en eekhoorns voorkomen. Klik  hier voor het hele bericht.

Drie onderzochte wilde zwijnen Veluwe

Gezamenlijk beeld van de drie bij DWHC onderzochte wilde zwijnen:

Geen bekende varkensziekten, en geen gezamenlijke doodsoorzaak gevonden.

In februari zijn meerdere dode wilde zwijnen aangetroffen op met name de Midden-Veluwe.  De Faunabeheereenheid Gelderland heeft tot 15 maart in totaal 19 meldingen binnen gekregen. Het betrof hoofdzakelijk vrouwelijke dieren: zeugen, overlopers en biggen en slechts één mannelijk dier. Klik hiervoor het hele bericht.

Afrikaanse varkenspest

DWHC en de Zoogdiervereniging hebben onlangs het bericht “Alertheid op Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen blijft belangrijk” geplaatst. Dit bericht is ook op Nature today verschenen.

In België zijn tot 26 maart 2019 in totaal 708 dode wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest gevonden. De afbakening van de beperkingsgebieden is weer uitgebreid. Klik hier voor de laatste informatie.

Dodelijke hondenziekte vlak over de Duitse grens

In Duitsland is in het grensgebied met Nederland op enkele plaatsen* een dode vos met de voor honden besmettelijke ziekte van Carré aangetroffen. Honden kunnen besmet worden door (in)direct contact met andere zieke honden of in de natuur levende zieke wilde dieren als vossen of marters.

Klik hier voor het hele bericht. 

 

Voor het aanmelden en afmelden van de DWHC nieuwsbrief, kunt u mailen naar m.montizaan@uu.nl

Reacties zijn gesloten.