DWHC nieuwsbrief juli 2015

logo DWHCDWHC nieuwsbrief juli 2015

Om de nieuwsbrief kort en overzichtelijk te houden, is een selectie gemaakt uit onlangs verschenen berichten op onze website die voor de mensen in het veld belangrijk zijn, met een link naar het bericht voor meer informatie.

Hazenpest nu ook in Gelderland
Bij een dode haas uit Oost-Gelderland die in juni 2015 bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is binnengekomen, is tularemie (hazenpest) vastgesteld. Hiermee is het totaal aantal hazen waarbij in Nederland in 2015 hazenpest is gevonden, op 14 gekomen. Klik hier voor het bericht en een kaart.

Raak een vleermuis niet met blote handen aan!
Bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is in mei 2015 een vleermuis binnengekomen die, na onderzoek bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI) te Lelystad, besmet bleek te zijn met vleermuizenrabiës. Klik hier voor meer informatie over vleermuizenrabiës en hoe te handelen bij het vinden van een vleermuis.

Geen aanwijzingen voor TBC bij dassen in Nederland
In de periode december 2012 – april 2014 zijn in totaal 104 bij DWHC binnengekomen dassen door het cvi getest op het voorkomen van rundertuberculose. Bij geen van de 104 onderzochte dassen werd een infectie met de TBC-bacterie aangetoond. In deze dassen was er dus geen aanwijzing voor rundertuberculose. Klik hier voor het gehele bericht en een kaart me de locatie waar de dassen vandaan kwamen.

De knobbelzwaan: speerpunt dier 2015
Vanuit monitoringsoogpunt is de knobbelzwaan belangrijk, omdat hij gevoelig is voor vogelgriep. Daarnaast is bij een aantal knobbelzwanen die in de afgelopen jaren bij DWHC zijn onderzocht, een ziektebeeld met ontstekingen aangetroffen. Behalve het verkrijgen van meer informatie over dit ziektebeeld, is het ook belangrijk om te weten of deze afwijking verspreid over geheel Nederland voorkomt. Het aantal knobbelzwanen dat DWHC dit jaar wil binnenkrijgen is circa 40 stuks, verspreid over geheel Nederland en verspreid over het jaar. Tot nu toe zijn 8 knobbelzwanen bij DWHC onderzocht. Klik hier voor het hele bericht.

Catastrofale sterfte van Saiga-antilopen in Kazachstan
Begin mei werd in de Betpak-Dala populatie in de Kostanay regio van Centraal Kazachstan massale sterfte geconstateerd van saiga-antilopen (Saiga tatarica tatarica), ook wel kortweg saiga genoemd. Het aantal dode dieren steeg snel, op 18 mei werden reeds 60.000 en begin juni waren 134.000 dode dieren geteld. Klik hier voor het hele bericht.

Voor het aanmelden en afmelden van de DWHC nieuwsbrief, kunt u mailen naar m.montizaan@uu.nl

DWHC-middel

Met vriendelijke groeten,

Margriet Montizaan

Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 – 253 8970
Telefoon melden dood dier: +31 (0)30 – 253 7925
Email: m.montizaan@uu.nl
Email melden dood dier: dwhc@uu.nl

(Aanwezig maandag t/m donderdag)

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk