Een groeiend & bloeiend nieuwjaar!

Ten Have Seeds heeft het voorbije jaar gebruikt om de kwaliteit van het bloemen- en kruidenzaad fors te verbeteren. In Nederland zijn tientallen hectaren ingezaaid met tal van soorten welke in akkerranden hun toepassing vinden. Door scherp geselecteerd uitgangsmateriaal in zeer geschikte streken voor vermeerdering uit te zaaien bent u, door voor Ten Have Seeds te kiezen, verzekerd van de best mogelijke kwaliteit (inheems materiaal).

In het huidige coronatijdperk is er meer behoefte aan uitlevering op maat. Flexibiliteit zit in onze genen. Ten Have Seeds heeft de mogelijkheid om op deelnemer mengsels uit te leveren. Helaas kennen ook onze capaciteiten grenzen.

Vriendelijk vragen wij u daarom niet te wachten met uw aanvraag tot u alle informatie (over uw aanpak, deelnemers, mengsels en volumes) compleet heeft.  In een eerder stadium kunnen wij mogelijk meer voor u betekenen.

2022 is hét overgangsjaar richting het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Agrarisch Natuurbeheer zal vanaf volgend jaar onderdeel zijn van het nieuwe GLB. Een verschuiving van inkomenssteun naar een prestatiegerichte betaling is hierin essentieel. Biodiversiteit, bodem, lucht, water en klimaat (vergroening van de sector) komen nog meer centraal te staan. Hoewel nog niet alle informatie voor het Agrarisch Natuurbeheer na 2022 beschikbaar is, bieden de invoering van de teeltvrije zones mogelijkheden voor verruiming van Agrarisch Natuurbeheer. Voorwaarde is natuurlijk wel dat boeren een interessante vergoeding krijgen voor inzaai van bloemrijke akkerranden in plaats van eenvoudige akkerrandenmengsels of gras. Voor een verbetering van de biodiversiteit is dit wel noodzakelijk.

Als aftrap voor het ANB 2023 sturen wij tot slot u een filmpje toe waarin Bert Hoefsloot van AN Drenthe enthousiast vertelt over hun aanpak in de provincie en ervaringen met Ten Have Seeds. Mocht deze positieve referentie voor u aanleiding zijn om eens te informeren naar de mogelijkheden die Ten Have Seeds kan bieden voor jullie collectief/vereniging, aarzel dan niet ons te contacteren.

Bert Hoefsloot van AN Drenthe over agrarisch natuurbeheer door middel van akkerranden.

 

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie en/of aanvraag!

Met vriendelijke groet,

Sharina Bongertman

Ten Have Seeds B.V.
De Velde 30

8064 PJ Zwartsluis

 

 

 

+31 (0) 38 76 00 530

+31 (0) 61 96 27 792

www.tenhaveseeds.nl