Eindelijk beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Damherten aan de bosrand
De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen nu eindelijk worden beheerd op basis van een regulatieplan dat door de faunabeheereenheid is opgesteld en reeds langere tijd door de provincie is goedgekeurd. Maar liefst 2200 dieren zullen worden afgeschoten. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Amsterdam steunde gisteren 30 september 2015 een voorstel om de populatie van drieduizend dieren terug te brengen tot achthonderd dieren, zodat er een meer natuurlijk evenwicht gaat ontstaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen en geen kaalslag aan de aanwezige unieke biotoop.

Met dit beleid zal er jaarlijks gereguleerd moeten worden op basis van tellingen en zomerstand. Het beleid van Amsterdam is nu gericht op een evenwichtig stand ten op zichte van de draagkracht van het gebied.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk