Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) wil Afrikaanse varkenspest stap voor blijven

 

Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) heeft verschillende strategieën ontwikkeld die beschrijven hoe er best wordt omgegaan met wilde everzwijnen voor, tijdens en na een uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Daarmee wil het EFSA de verspreiding van het virus een stap voor blijven. “Het risico op uitbraken kan beperkt worden door wilde zwijnen niet te voederen en de jacht op de dieren op te drijven”, klinkt het.

De Afrikaanse varkenspest rukt steeds verder op in Oost-Europa. In Polen werd in maart al melding gemaakt van 741 gevallen van de virale ziekte. Een maand geleden werden nog eens 6.000 varkens geruimd op een besmet Pools bedrijf. In naburige landen werden ook al maatregelen getroffen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Denemarken wil een 70 kilometer lange afsluiting bouwen langs de grens met Duitsland, dat op zijn beurt aankondigde dat het de jacht op wilde zwijnen zal opvoeren. In België richtte het Federaal Voedselagentschap (FAVV) begin dit jaar een ‘taskforce Afrikaanse varkenspest’ op. Bedoeling daarvan is het platform te gebruiken voor de uitwisseling van informatie en, indien nodig, voor het maken van afspraken tussen de verschillende stakeholders.

Experts van het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) hebben nu de densiteit van de wilde zwijnenpopulatie in Europa in kaart gebracht. Zij stellen verschillende maatregelen voor om de populatie te reduceren en daarnaast te vermijden dat geïnfecteerde wilde zwijnen in contact komen met gezonde exemplaren. “Om uitbraken te beperken moet de jacht op de dieren worden opgedreven”, klinkt het. “Wanneer de ziekte echter uitbreekt, moeten jagers echter afstappen van het opjagen van de dieren zodat de wilde zwijnen zich niet verder verspreiden.”

“Alle onderzoekers zijn het over eens dat maatschappelijke bewustwording en het aanbieden van mogelijkheden om de vondst van wilde zwijnkarkassen te melden, essentieel zijn om de ziekte te bestrijden”, zegt Christian Gortazar, hoofd van de werkgroep Afrikaanse varkenspest. De studie toont ook duidelijk aan dat de manier waarop informatie verzameld wordt over wilde zwijnen meer uniform moet gebeuren. Zo kan makkelijker informatie vergeleken worden over de hele Europese Unie.

Een korte video over de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest en de verschillende voorzorgsmaatregelen die kunnen genomen worden, vindt u hier.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.