Europese Commissie wil exotenlijst in juni uitbreiden met 12 soorten

Binnen de Europese Unie is ambtelijk overeenstemming bereikt over het toevoegen van 12 invasieve exoten aan de lijst van 37 schadelijke exotische planten en dieren die vorig jaar is vastgesteld. Deze toevoeging houdt onder andere in dat onder meer ook de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt. Doel is om de natuur, het water en de gezondheid te beschermen tegen deze woekerende soorten. In juni zal de Europese Raad van ministers over deze aanvulling stemmen.

 

Medio 2016 stelde de Europese Unie een eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast, die op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in alle lidstaten aangepakt moeten worden om onder meer de inheemse natuur beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is nu verboden, en in alle lidstaten worden momenteel plannen opgesteld om de betreffende soorten uit de natuur te verwijderen, dan wel te zorgen dat ze zich niet verder verspreiden.

Recent zijn de ambtelijke diensten binnen de Europese Unie het eens geworden over een lijst van 12 soorten, waarmee de eerdere lijst wordt uitgebreid. Het betreft de diersoorten wasbeerhond, muskusrat en nijlgans, de landplanten zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras en de waterplanten alligator weed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid. De lijst is door de Europese Commissie aan de Wereldhandelsorganisatie WTO toegestuurd. Ervan uitgaande dat vanuit de WTO geen bedenkingen komen, zal in juni in Brussel over de lijst gestemd worden.

bron: Platform Stop invasieve exoten, 06/03/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.