Europese Unie breidt exotenlijst uit met 12 soorten

 

Op 19 juni heeft de Europese Raad van Ministers besloten om 12 invasieve exoten toe te voegen aan de lijst van 37 schadelijke uitheemse planten en dieren die een jaar geleden is  vastgesteld. Deze toevoeging houdt in dat onder meer de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt.

Doel is om de natuur, het waterbeheer en de gezondheid te beschermen tegen deze woekerende soorten.

Op 13 juli 2016 stelde de Europese Unie de eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast. Deze moeten op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in alle landen worden aangepakt om onder meer de inheemse natuur beschermen. De import en verhandeling van deze soorten werd vanaf de officiële publicatie van de lijst per 3 augustus 2016 verboden. Daarnaast moeten alle lidstaten uiterlijk februari volgend jaar beschikken over beheersmaatregelen om de soorten uit de natuur te verwijderen, dan wel te zorgen dat ze zich niet verder verspreiden.

De Europese Raad van ministers is het op 19 juni eens geworden over een lijst van 12 soorten, waarmee de eerdere lijst wordt uitgebreid. Het betreft;

 • de wasbeerhond,
 • muskusrat en
 • nijlgans

de plantensoorten;

 • zijdeplant,
 • mammoetblad,
 • reuzenberenklauw,
 • reuzenbalsemien,
 • microstegium,
 • lampenpoetsergras,
 • alligator weed,
 • smalle waterpest en
 • ongelijkbladig vederkruid.

Net als voor de lijst van 37 soorten, geldt voor deze exoten dat onder meer de import, verkoop en het vervoer ervan op het moment van publicatie van de lijst verboden wordt, en dat Nederland verplicht wordt om binnen anderhalf jaar de gevestigde populaties aan te pakken.

bron: Platform Stop invasieve exoten, 20/06/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.