Europese Vogelrichtlijn bewezen effectief voor bedreigde vogelsoorten

De Europese Vogelrichtlijn heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de bescherming van bedreigde vogelsoorten in de Europese Unie. Dat concluderen onderzoekers van de Britse Vogelbescherming (RSPB), BirdLife International en de universiteit van Durham in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Conservation Letters. Zij toonden aan dat de vogelsoorten waarvoor speciale beschermingsmaatregelen moeten worden getroffen een veel gunstiger trend op populatieniveau vertonen dan soorten die niet op deze lijst staan.

Soorten van de Annex 1-lijst zoals kraanvogel, zeearend, vale gier en witkopeend, staan er veel beter voor dan soorten die niet op deze lijst van speciale maatregelen staan. Enkele soorten van de Annex 1 zijn zelfs flink in aantal toegenomen. Het aantal witkopeenden is nu 100 keer zo groot als 20 jaar geleden. Ook het aantal kroeskoppelikanen is fors gestegen dankzij beschermingsmaatregelen. In Nederland nam de lepelaar in aantal toe en vestigden zich voor het eerst in eeuwen weer kraanvogels. De onderzoekers laten ook zien dat de soorten die onder de bescherming van de Vogelrichtlijn vallen, het beter doen in landen die al langer lid zijn van de Europese Unie.

bron: Vogelbescherming Nederland, 28/07/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk