• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Extra afschotperiode nodig voor beheer Damherten in AWD

Bron: Het Parool

Damherten AWD

Er lopen nog steeds te veel damherten rond in de Amsterdamse Waterleidingduinen die de natuur beschadigen, zo stelt de Faunabeheereenheid.

Het voorstel: de komende twee jaar nog eens vierduizend dieren doden.

Sinds de start van het ‘actief beheer’ van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2015 zijn er meer dan achtduizend dieren afgeschoten, maar de gewenste populatie van duizend exemplaren is nog steeds niet bereikt. In het nieuwe beheerplan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland wordt daarom voorgesteld het afschot op te voeren. Door in de komende twee jaar nog eens vierduizend dieren te doden, verwachten de opstellers in 2022 de gewenste omvang van de groep te hebben bereikt.

Daarvoor zijn wel extra maatregelen nodig. De Faunabeheereenheid stelt onder meer voor het jachtseizoen drie maanden te verlengen en van start te laten gaan in augustus in plaats van in november. Ook moet de huidige limiet van maximaal honderd dieren per week worden losgelaten en moeten de dieren zeven dagen per week kunnen worden geschoten. Verder wordt voorgesteld het gebruik van geluiddempers en kunstlicht toe te staan.

Het provinciebestuur wil in elk geval de tijd nemen voor een beoordeling van het nieuwe beheerplan. Hoewel GS formeel bevoegd zijn een besluit te nemen over voortzetting van de jacht, wil het college het voorstel voorleggen aan provinciale staten.

Dat is interessant, omdat in het nieuwe provinciebestuur GroenLinks de grootste fractie heeft. De partij was in de vorige periode als oppositiepartij tegen de jacht in de Waterleidingduinen. 

 

Meer informatie

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.