Extra informatie aangaande vogelgriep en het jachtverbod.

Geachte leden,

extra informatie aangaande vogelgriep en het jachtverbod.

Wij zetten hierbij als aanvulling op onze eerdere berichtgeving over de vogelgriep in het Utrechtse Hekendorp nog een aantal zaken voor u op een rij:

De genoemde termijn van 72 uur vanaf zondag 16 november 2014 om 11.30 uur is een beleidsmatige termijn, onderdeel van het maatregelenpakket van het ministerie van EZ in dit soort gevallen. Dit betekent niet dat het jachtverbod morgen, woensdag 19 november 2014, om 11.30 uur automatisch weer zal vervallen.

Dit is afhankelijk van de bevindingen van de onderzoekers van pluimveebedrijven in de omgeving van het besmettingsgeval en de conclusies die de overheid daar aan verbindt. Het jachtverbod geldt dus tot nader order.

De NOJG  heeft de consequenties van het algehele jachtverbod bij het ministerie onder de aandacht gebracht en daarbij voornamelijk gewezen op de valwildregeling, de (vlieg)veiligheid en de noodzaak om populatiebeheer doorgang te laten vinden.

Noteer de dagen waarop u niet aan schadebestrijding heeft kunnen doen vanwege het jachtverbod in uw administratie, zodat deze bij de afhandeling van schademeldingen in deze periode wordt meegenomen.

Zodra meer informatie beschikbaar komt, brengen wij u hiervan op de hoogte. De verwachting is dat in de loop van morgenochtend meer concrete informatie en beslissingen vanuit het ministerie van EZ bekend worden.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk