Extra Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord-Holland over beheer zomerganzen

Extra nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord-Holland – mei 2016

Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders in Noord-Holland,

Door middel   van   deze   nieuwsbrief informeert   de FBE u   over   de meest   recente ontwikkelingen.

BELANGRIJK BERICHT AANGAANDE DE VOORSCHRIFTEN BIJ HET BEHEER VAN DE ZOMERGANZEN IN NOORD-HOLLAND!

Ontheffing schadebestrijding zomerganzen

Besluit (13)2015

Op 10 mei jongstleden heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in het beroep dat de Faunabescherming heeft ingesteld tegen het besluit (13)2015 van de provincie Noord-Holland. Dit besluit ziet toe op het beheer van de zomerganzen in Noord-Holland (de “zomerganzenontheffing”).

Het besluit is in stand gebleven op één voorschrift na: de rechter heeft geoordeeld dat het gebruik van het geweer vanaf een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang strijdig is met de bepalingen uit de Flora- en faunawet en derhalve dit deel uit de ontheffing nietig verklaart.

Dit betekent voor u dat het gebruik van het geweer bij het beheer van de zomerganzen een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang per direct niet langer is toegestaan!

Het geweer mag alleen nog worden gebruikt van zonsopkomst tot zonsondergang.

De algemene machtiging die nu nog in FRS kan worden gedownload zal zo spoedig mogelijk worden vervangen door een nieuwe machtigingtekst en zal dan opnieuw door de WBE secretarissen moeten worden toegewezen.

Zie voor meer informatie de Uitspraak rechtbank 13(2015)

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.