Extra nieuwsbrief NOJG over invoering e-screener

 

 

 

 

 

 

 

Haaksbergen, 1 november 2019                           

 

Geachte leden,

 

Begin deze week  heeft Minister Grapperhaus aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat  sinds de invoering van de e-screener  er een aantal ontwikkelingen is geweest, dat hem heeft doen besluiten tot een bijstelling van de uitvoeringspraktijk.

Feitelijk betekent dit dat de vorige week ontstane situatie, waarin er geen uitnodigingen voor de test meer verstuurd werden door de politie, nu geformaliseerd is.

Hij maakt verder kenbaar over twee jaar de screener te willen uitrollen voor alle houders van  jachtakten en wapenverloven. In de tussenliggende periode stelt hij zich voor de screener te herijken.

De Minister geeft geen enkele duidelijkheid over de vraag wat te doen met de gedupeerden.

Verder geeft hij aan dat voor de nieuwe aanvragen de testplicht van kracht blijft. Dit betekent ook dat mensen die hun akte of verlof laten of hebben laten verlopen worden behandeld als een eerste aanvraag.

Zij dan wel verplicht zijn deze test te doen voordat hun (nieuwe) aanvraag in behandeling wordt genomen

Voor de NOJG is er nog geen juichstemming. Daarom blijven wij ons sterk maken en er bij de minister op aandringen:

  1. De schade veroorzaakt aan een aantal van onze leden te herstellen, door onder meer de maatregelen nietig te verklaren, de wapens en akten terug te leveren en de gedupeerden te rehabiliteren;
  2. De ten onrechte betaalde testgelden te restitueren;
  3. Af te zien van uw voornemen om de e-screener als verplicht instrument voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes in stand te houden en over twee jaar voor alle verlofhouders toe te passen.

De door de NOJG  ingezette rechtsgedingen zullen gewoon doorgezet worden en verdere juridische stappen worden in onderling overleg tussen KNSA, NOJG en KJV voorbereid. 

Het advies dat wij al eerder gaven aan nieuwe akte aanvragers blijft onverkort van kracht, namelijk: “In afwachting van verdere ontwikkelingen voorlopig afzien van het indienen van een verzoek om jachtakten, waar op dit moment het afleggen van de test nog aan verbonden is.”

Nogmaals vragen wij u uw ervaringen kenbaar te maken via de link e-screener@nojg.nl

 

Voorzitter NOJG                                                       Secretaris NOJG 

G.J. Oplaat                                                              J.Scherpenkate

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.