• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheer Friesland beheer damherten is nu noodzakelijk geworden.

 

19 mrt 2021 – 17:34
 

Frysk

Faunabeheereenheid Fryslân wacht nog op groen licht vanuit het Provinciehuis om het aantal damherten in het zuidoosten van Fryslân te beperken. Tussen Oranjewoud en Makkinga lopen er zo’n 180 damherten rond. Ze kwamen hier eigenlijk niet voor en de dieren zorgen voor problemen, maar het is ook een beschermde soort. Daarom ligt sinds januari de vraag bij de provincie voor toestemming. Faunabeheer denkt en hoopt dat er snel een besluit komt.

Faunabehear hopet op hartbeslút fan provinsje

Robbert de Vries van Faunabeheereenheid Fryslân

“De opdracht is op 7 januari aangevraagd, sinds die tijd ligt het verzoek op het Provinciehuis. We zijn in afwachting van wat de gedeputeerde straks gaat zetten. Ik verwacht dat ze snel in actie komen,” zegt Robbert de Vries van Faunabeheer.

Populatieproblemen

In het verleden kwamen damherten alleen in hertenkampen voor in Fryslân, zegt De Vries. “Maar de laatste twintig jaar lopen ze ook los. Eerst was dat niet een probleem. In 2002 heeft de provincie gezegd: we willen ze niet in het wild hebben. De jagers mochten ze schieten, maar in 2006 heeft de rechter dat verboden omdat het een beschermde diersoort is. Sinds die tijd is er niets aan het beheer gedaan.”

Maar de populatie groeit en daarmee komen er problemen. “Met name aanrijdingen met auto’s, maar ook landbouwschade en natuurschade zijn mogelijk. Het gaat om overlast, maar om wat te mogen doen moet je aantonen dat een in de wet genoemd belang aangetast wordt,” zegt De Vries.

Van 180 naar 80

Faunabeheer is een groot voorstander van het afschieten van het aantal damherten. “Maar het kan alleen als je tegelijkertijd ook een gebied aanwijst waar ze wel kunnen lven. Het is een beschermde soort. Van de 180 moeten er zo’n 80 overblijven. Bij minder wordt de populatie te klein, dan is de kans op inteelt groot. En bij meer is er kans op schade en overlast. Als we het op één hert op honderd hectare houden, dan kom je ook uit op zo’n 80.”

Bonne Schokker van plaatselijk belang Oudehorne is blij dat er straks actie ondernomen wordt. “Er zijn te veel. Het zijn prachtige dieren, maar dat mensen hier ’s ochtends langs rijden en dat er een groep damherten voor langs rent, dat is gevaarlijk. Ik denk dus dat het een goede zaak is, ook dat men het in balans wil brengen. Er zijn altijd tegenstanders en voorstanders, dan houd je. Maar zo’n redelijke balans is mooi. Ik hoop ook dat wij als plaatselijk belang wat contact houden met de partijen om te overleggen. Zodat het niet weer zo lang duurt.”

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.