Faunabeheerders manen provincie tot duidelijk zwijnenbeleid

bron: Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN – Moeten alle zwijnen in Brabant zo snel mogelijk afgeschoten worden? Of is het beter om de overlast te beperken zonder de hele populatie uit te roeien? Daarover zou de provincie glashelder beleid op papier moeten zetten, zo staat in een advies van de faunabeheerders in de provincie.

Naar het rapport van de Faunabeheereenheid Brabant (FBE) werd al even uitgekeken. Zeker sinds de Afrikaanse varkenspest in België opdook, en daarmee ook de discussie over verspreiding van veeziektes via wilde zwijnen weer flink oplaaide. Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) vroeg de FBE het al gepland rapport over zwijnenbeheer zo snel mogelijk aan te leveren. Het advies van de beheereenheid is zwaarwegend. Zeker omdat in de FBE een groot aantal belangrijke organisaties is vertegenwoordigd, van boerenorganisatie ZLTO en de Jagersvereniging tot gebiedsbeheerders als Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nulstandbeleid

Zij lopen – elk vanuit hun eigen invalshoek – aan tegen het begrip nulstandbeleid. Die term klinkt alsof er in Brabant eigenlijk geen zwijn zou mogen rondlopen, maar het provinciebestuur legt het begrip anders uit. Van den Hout gaf al meermaals aan dat helemaal geen zwijnen geen haalbaar streven is. Hij zet liever in op beperking van de overlast. ‘De huidige uitleg van de provincie over het nulstandbeleid blijft ruimte geven voor eigen interpretaties’, zo schrijft de Faunabeheereenheid Brabant (FBE). ‘De ene partij leest het nulstandbeleid als: er mogen zwijnen zijn; de andere partij leest het als: er mogen geen zwijnen zijn. Die discussie is fors en wordt met dit beleid niet beslecht.’

Nieuw beleid is Van den Hout niet van plan op te gaan stellen. Wel zet hij in een memo aan Provinciale Staten het huidige beleid nog eens uiteen: wél jagen, maar niet streven naar een absolute nulstand. ,,Duidelijker kunnen we het niet maken”, geeft zijn woordvoerder aan. De FBE stelt in haar advies ook enkele concrete maatregelen voor. Zo willen de beheerders onder meer met vangkooien gaan werken. ‘Een effectieve manier om veel dieren in één actie weg te nemen zonder een grote en voortdurende belasting door de aanwezigheid van jagers.’ Daar staat het provinciebestuur positief tegenover, schrijft Van den Hout.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.