• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheereenheid Flevoland losgekoppeld van Stichting Faunabeheer Flevoland

De Faunabeheereenheid Flevoland is losgekoppeld van Stichting Faunabeheer Flevoland. Met de Wet natuurbescherming kwamen er veranderingen in de taakverdeling van de faunabeheereenheid, de stichting en de wildbeheereenheid Flevoland. Op verzoek van provincie Flevoland heeft oud-burgemeester van Nunspeet, Dick van Hemmen een advies uitgebracht over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van iedere organisatie. Daarmee zijn beleid, toezicht en uitvoering apart ondergebracht en zal de nieuwe structuur bijdragen aan een meer afgewogen en evenwichtig faunabeheer.

In het bestuur van de Faunabeheereenheid Flevoland werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om alle vormen van het faunabeheer te coördineren. In een akkoord met de wildbeheereenheid en de Stichting Faunabeheer Flevoland is afgesproken te komen tot nieuwe verhoudingen op bestuurlijk niveau, wat heeft geresulteerd in een vertegenwoordiging van de wildbeheereenheid en de stichting binnen het bestuur van de Faunabeheereenheid. De twee jagersverenigingen hebben fiat gegeven zich samen door een bestuurslid te laten vertegenwoordigen.

De Faunabeheereenheid Flevoland heeft de personele vervlechting van de functies van de secretaris en directeur van Stichting Faunabeheer Flevoland opgeheven door een eigen secretaris aan te nemen. De Faunabeheereenheid werkt het provinciaal faunabeleid nader uit in een faunabeheerplan en coördineert de uitvoering van ontheffingen om schade door in het wild levende dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Jachthouders zijn verenigd in een wildbeheereenheid en zorgen gezamenlijk voor een redelijke wildstand waarbij de kans op faunaschade zo klein mogelijk is en er sprake is van duurzame populaties.

Jagers bepalen samen met terreineigenaren en grondgebruikers, binnen de kaders van het faunabeheerplan, wat de redelijke wildstand in hun gebied is. De wildbeheereenheid geeft uitvoering aan ontheffingen en coördineert de faunatellingen. Stichting Faunabeheer Flevoland heeft de uitvoerende taak bij grondgebruikers schade te bestrijden door bijvoorbeeld ter plekke ganzen te verjagen.

bron: Faunabeheereenheid Flevoland, 26/06/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.