• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheereenheid Noord-Brabant mag zonder toestemming grondeigenaar team inzetten voor beheer wilde zwijnen

 
Etend wild zwijn
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de provinciale Faunabeheereenheid (FBE) toestemming gegeven voor de inzet van een team dat helpt bij het beheer van wilde zwijnen. Indien nodig is daar geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder voor nodig.

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft op sommige plekken achter volgens de Statenleden. Meer beheer vinden ze daarom nodig om de kans op introductie van AVP zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen.

Het speciale interventieteam onder leiding van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant kan het beheer van wilde zwijnen tijdelijk overnemen, waarbij geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder nodig is. De Wet Natuurbescherming maakt dit mogelijk.

Bij de inzet van het team wordt gebruikt gemaakt van de escalatieladder wildezwijnenbeheer, die in 2019 is vastgesteld. Het schema geeft aan wanneer de FBE het besluit neemt om het team in te zetten. Een van de criteria is dat de geregistreerde schade meer dan tien procent moet zijn of dat het aantal wilde zwijnen op basis van tellingen met meer dan 25 procent is toegenomen binnen een jaar tijd.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.