Faunabeheereenheid Noord-Brabant moet versneld met advies over beheer wilde zwijnen komen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de faunabeheereenheid gevraagd om versneld advies uit te brengen over nut en noodzaak van het aanpassen van het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Dit in verband met het constateren van Afrikaanse Varkenspest bij een aantal wilde zwijnen in het zuiden van België. Het advies van de faunabeheereenheid wordt in de loop van oktober verwacht.

In het bestuur van de faunabeheereenheid werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van de ZLTO, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied, de Dierenbescherming en de Brabantse Milieufederatie.

Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen kunnen leven. Buiten deze gebieden gelden er géén acute instandhoudingsverplichtingen. Hiervoor wordt de term ‘nulstandsbeleid’ gebruikt, wat betekent dat wild zwijnpopulaties buiten de aangewezen leefgebieden kunnen worden bejaagd. Het doel daarvan is het verkleinen van het risico op de introductie en verspreiding van aangifteplichtige dierziekten, het verminderen van schade aan landbouwgewassen en het borgen van de verkeersveiligheid. De provincie staat jachtaktehouders alle wettelijk mogelijke middelen en methoden toe om wilde zwijnen te bejagen. Dit betekent echter niet dat de wilde zwijnenpopulatie in Brabant tot op het laatste exemplaar zou kunnen worden uitgeroeid. Dat blijkt in de praktijk onmogelijk en wordt ook niet door alle partijen wenselijk geacht.

bron: Provincie Noord-Brabant, 05/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.