• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheerplan Damherten voor Noord- en Zuid-Hollandse duinen goedgekeurd

Provincie Noord-hollandGeplaatst: 21/10/2020 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026 goedgekeurd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stemden er ook mee in. Alleen de aangevraagde verruiming van het beheer in het aantal maanden wordt niet gehonoreerd. Het plan is opgesteld door de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland.

De Faunabeheereenheid Noord-Holland voert op basis van het faunabeheerplan het beheer van damherten uit. Zij kunnen hiertoe gebruik maken van de landelijke en provinciale vrijstellingen en ontheffingen van diverse verboden van de Wet natuurbescherming aanvragen.

Aanvragen voor een ontheffing moeten worden voorzien van een gedegen onderbouwing met actuele onderzoeksgegevens ten aanzien van schade en verkeersveiligheid en het effect van flexibeler beheer op Natura 2000-gebied.

bron: Provincie Noord-Holland, 21/10/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.