• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheerplan Friesland wil 2 regio’s voor damherten beheer

Damherten

Bron: Friesch Dagblad

De Friese Faunabeheereenheid (FBE) legt deze week de laatste hand aan het beheerplan voor de damherten, waar in sommige  streken al tijden met smart op wordt gewacht. Met name in het gebied rond Katlijk, Mildam en Oude- en Nieuwehorne zorgen de groepen damherten op de doorgaande wegen voor gevaarlijke situaties. Zeker nu het ’s ochtends steeds donkerder wordt.

 
,,Deze week gaat het beheerplan naar de bestuursleden van de FBE, en op 1 november wordt het aan Gedeputeerde Staten aangeboden”, zegt Robbert de Vries, secretaris van het samenwerkingsverband van onder meer boeren, jagers en terreinbeheerders. Hij verwacht dat het daarna snel kan gaan met het inzetten van de gewenste maatregelen.

De precieze inhoud wordt pas volgende week bekendgemaakt, maar de kern is om de uitdijende en zich over de provincie verspreidende populatie damherten zowel in aantal als in leefgebied te reduceren.

Twee leefgebieden

Op dit moment leven drie à vier grotere populaties in Fryslân. Een groep van ruim vijftig damherten in de Kollumerwaard wordt voorlopig met rust gelaten. Over het beheer daarvan wordt nog met de provincie Groningen overlegd.

“Door twee leefgebieden aan te wijzen waar levensvatbare populaties kunnen bestaan, hoeft het damhert niet helemaal uit Fryslân te verdwijnen”

Een tweede groep, van een kleine vijftig dieren, houdt zich op tussen Dokkum en Rinsumageast. De groep is als levensvatbare populatie wat te klein, en tegelijk is hun aanwezigheid in het gebied daar te onveilig. In het nieuwe beheerplan zal daar dus een ‘nulstand’ tot stand moeten komen, wat betekent dat de provincie daar uiteindelijk geen damherten meer wil zien. Ook zwervende damherten zullen afgeschoten mogen worden.

Levensvatbaar en op de goede plek

De grootste populatie strekt zich vanuit het gebied Oranjewoud/Katlijk uit tot aan Appelscha, en telt circa 180 exemplaren. Het beheerplan zal voor deze groep afbakenen waar ze nog wel en niet meer mogen komen. ,,Op die manier probeer je schade te voorkomen”, zegt De Vries. Door twee leefgebieden aan te wijzen waar levensvatbare populaties kunnen bestaan, hoeft het damhert niet helemaal uit Fryslân te verdwijnen.

,,Het heeft ook voordelen, mensen vinden het leuk, zo’n dier, maar we hebben in Zeeland en het Hollandse duingebied gezien wat er gebeurt als je een populatie niet in aantal en leefgebied beperkt.”

Vrees voor aanrijdingen

Vanuit de dorpen is in de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd om ingrijpen, omdat men steeds meer gevaarlijke incidenten en aanrijdingen ervaart. Zo stuurde Pleatslik Belang Alde- en Nijehoarne eerder deze maand nog een brief naar de provincie met dat verzoek. Volgens voorzitter Bonne Schokker is de oproep simpel. ,,Doch der nó wat oan, want it is net fertroud.”

Dat het beheerplan er ondanks die verzoeken pas na ruim een jaar komt, heeft volgens De Vries alles te maken met draagvlak. ,,Het plan moet uiteindelijk uitvoerbaar zijn, maar ook juridisch houdbaar.” Doordat nu vooraf veel is afgestemd, is de hoop dat het plan, eenmaal vastgesteld, voor rust en helderheid zorgt.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.