Faunabeheerplan Noord-Brabant verlengd tot 1 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant besloten het Faunabeheerplan 2011-2017 te verlengen van 23 mei tot 1 juli 2017. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming wijzigt het wettelijk kader voor faunabeheer en stelt de Faunabeheereenheid in 2017 een nieuw Faunabeheerplan vast waarin het faunabeheer nader wordt uitgewerkt.

bron: Provincie Noord-Brabant, 16/03/16

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.