Faunabeheerplannen Friesland goedgekeurd

Geachte dames en heren,

Hierbij informeren wij u dat de provincie vandaag 11 juli 2017, de Actualisatie en aanvulling op het Faunabeheerplan 2014-2019 heeft goedgekeurd.

Deze aanvulling was nodig omdat de Wet natuurbescherming, die per 1 januari van kracht geworden is, ook voor vrijgestelde soorten en voor jachtsoorten een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan vereist.

Door deze goedkeuring kan de jacht, tijdens het jachtseizoen, weer doorgang vinden en is ook het doden van Canadese gans, houtduif, kauw en konijn als vrijgestelde soorten weer toegestaan onder de voorwaarden die vermeld staan in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017.

De landelijk vrijgestelde soorten vos en zwarte kraai en de provinciaal vrijgestelde soorten grauwe gans, brandgans en kolgans (in de maanden november t/m februari), en de roek waren al eerder beschreven en goedgekeurd in het Faunabeheerplan 2014-2019.

Voor meer informatie en voor de tekst van het faunabeheerplan verwijzen wij u naar onze website www.faunabeheereenheid.nl onder provincie Friesland.

 

Namens de Faunabeheereenheid Fryslân,

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.