Faunabescherming vecht wederom ontheffing vos in Overijssel aan.

vos in de ochtendFaunabescherming (FB) is naar de bestuursrechter in Zwolle gestapt omdat zij het niet eens is met de ontheffing die het college van Gedeputeerde Staten verleent voor het doden van vossen in de weidevogelgebieden in de provincie Overijssel.

De FB maakte eerder al bezwaar, maar dat werd toen ongegrond verklaard. Om die reden ging de stichting in beroep. Het gaat om een ontheffing van de Flora- en Faunawet die geldt tot april 2019, waarin de afschot van vossen met geweren en met behulp van kunstlicht tussen zonsondergang en zonsopgang geregeld is.

Vossen doden dan te veel weidevogels, eten voornamelijk eieren, maar ook kuikens van de bodemvogels. De FB wil schade aan fauna voorkomen en wil een andere oplossing om zo de vogelpopulaties te beschermen. Zij vindt dat de provincie had moeten aantonen dat er een probleem is en vindt ook dat ze haar standpunt niet goed heeft onderbouwd. De provincie stelt dat er wel degelijk onderzoek gedaan is en dat aangetoond is dat het al beter gaat met de weidevogelstand door de afschot van vossen.

,,Intensieve bestrijding van vossen heeft er bijvoorbeeld niet voor gezorgd dat de korhoenpopulatie niet achteruit is gegaan. Waarschijnlijk is er een andere oorzaak”, aldus een vertegenwoordiger van FB die zich overigens ook verzet tegen het schieten van smienten.

,,Er zijn inderdaad meer oorzaken te noemen, maar één daarvan is de vos. Als de ontheffing er niet was geweest, was het probleem nog groter geweest. Het is een onderdeel van een pakket aan maatregelen”, luidde het verweer van gedeputeerden staten.

Verder vindt de stichting dat de weidevogelgebieden met de bufferzone van 5 kilometer een te ruim gebied is om in te jagen. ,,Dan heb je praktisch de hele provincie te pakken”, aldus de woordvoerster ontevreden. Tot slot vindt zij, naast dat het gebied te ruim genomen is, dat de periode waarin de vossen geschoten worden ook moet worden ingekort. Er mag nu geschoten worden van december tot en met half juli. FB wil naar februari tot en met mei omdat het voor en na die periode niet zinvol is.

De bestuursrechter doet over zes weken uitspraak.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.