Faunafonds betaalt 3 miljoen meer uit in 2014

ganzenschade

Het Faunafonds heeft in 2014 minder verzoeken voor schadevergoeding gekregen, maar het uitbetaalde bedrag steeg flink: van 11,8 miljoen euro in 2013 naar 14,9 miljoen euro in 2014.

Grauwe ganzen, kol- en brandganzen zijn verantwoordelijk voor deze forse toename van ruim 3 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag 2014 van het Faunafonds.

Sinds 1 januari vorig jaar is door de overheveling van het natuurbeleid van Rijk naar provincies het Faunafonds gevestigd in Utrecht bij de provinciale samenwerkingsorganisatie BIJ12. Het bestuur trad vorig najaar af uit protest tegen het voorstel van de provincies om indieners van een verzoek 300 euro te laten betalen, maximaal 2 miljoen euro voor schade door zomerganzen uit te keren en schade door zangvogels af te bouwen.

Een interim-bestuur onder leiding van Chris Kalden (oud-topman van LNV en Staatsbosbeheer) gaat nu door tot de nieuwe Natuurbeschermingswet er is.

De invoering van de 300 euro behandelbedrag op 1 oktober leverde wel een forse daling op van het aantal verzoeken. In 2013 waren dat er nog ruim 5.100 tegen bijna 4.750 vorig jaar. Daarmee is het aantal ingediende verzoeken terug op het niveau van 2008.

Het uitgekeerde schadebedrag steeg fors naar 14,9 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit. Ter vergelijking, in 2009 ging het nog om 6,8 miljoen euro. Niet meegerekend is vorig jaar de vergoeding van bijna 1,5 miljoen euro voor de agrarische natuurvereniging De Waddenvogels voor ganzenopvang op de eilanden.

Ongeveer 90 procent van het uitgekeerde geld is bestemd voor schade die ganzen veroorzaken. Voor de kolgans werd vorig jaar 2,7 miljoen betaald tegen 1,6 miljoen het jaar daarvoor. Voor de grauwe gans was vorig jaar zelfs al 4,4 miljoen euro nodig waar dat in 2013 ongeveer 3 miljoen was. Ook de brandgans zorgde voor meer schadevergoeding; van 1,8 miljoen in 2013 naar bijna 2,6 miljoen euro vorig jaar.

Zie voor meer informatie: Jaarverslag Faunafonds 2014

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk